MOBILNY KRAKÓW dla:

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariat@ztp.krakow.pl

Godziny urzędowania od poniedziałku do piątku: 7:30-15:30