ZTP uruchomi nową linię autobusową łączącą Kliny Poranne z Borkiem Fałęckim

Staramy się eliminować kolejne obszary miasta bez zapewnionego dostępu do Komunikacji Miejskiej w Krakowie. Po Bodzowie, ul. Kozienickiej czy ul. Chełmońskiego kolejnym obszarem, gdzie uruchomiona zostanie nowa linia autobusowa jest południowa część os. Kliny. Linia zostanie poprowadzona z Borku Fałęckiego (przez ulice Zawiłą, Borkowską i Forteczną) do przystanku Kliny Poranne na ulicy Homolacsa. Przebieg trasy, zapewni dostęp dla mieszkańców południowej części
os. Kliny do komunikacji miejskiej, a na wspólnej trasie z linią 151/451 wzmocni istniejącą ofertę. Nowa linia funkcjonować będzie od poniedziałku 15 lutego.

Docelowo wspólnie z mieszkańcami tego rejonu będziemy jeszcze analizować, czy trasa nie powinna przebiegać przez ulicę Zakopiańską i Judyma, po skorygowaniu progów zwalniających.
Po przebudowie ulicy Czerwone Maki, rozważamy również jej wydłużenie do pętli autobusowo-tramwajowej Czerwone Maki P+R.

Linia ułatwi dojazd do miejsc nauki, pracy i rekreacji a także w kierunku centrum, szczególnie tym mieszkańcom, dla których dojście niemal jednego kilometra pod górę do najbliższego przystanku było szczególnie uciążliwe.

Nie jest to pierwsze ani ostatnie działanie poprawiające dostępność do komunikacji miejskiej przez Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie. Wkrótce przedstawimy kolejne propozycje.

Fot. Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
Przystanek końcowo-początkowy “Kliny Poranne”

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariat@ztp.krakow.pl
tel. (dziennik podawczy): 12 616 8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602
tel. (dyspozytornia parkingów Park&Ride): 12 616 8687

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30

Od dnia 14 sierpnia 2020 roku do odwołania obowiązują nowe zasady wejścia interesantów do siedziby Zarządu Transportu Publiczego w Krakowie. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z dokumentem (pdf).

Od czwartku 15 października br. siedziba Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie będzie dostępna wyłącznie dla pracowników. Prosimy, by załatwianie spraw odłożyć w czasie. Wszelkie dokumenty i wnioski będzie można złożyć za pośrednictwem skrzynki podawczej znajdującej się w holu budynku, w formie elektronicznej na adres email sekretariatu sekretariat@ztp.krakow.pl lub za pośrednictwem operatora pocztowego (Dyspozytornia: 12 616 86 87, Dziennik Podawczy: 12 616 86 00, Sekretariat: 12 616 86 02).

W sprawach pilnych istnieje możliwość osobistego kontaktu po wcześniejszym umówieniu spotkania z pracownikiem.

Jednocześnie przypominamy o obowiązującym stanie epidemii oraz obostrzeniach i zaleceniach sanitarnych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W budynkach użyteczności publicznej wszyscy są zobowiązani stosować środki ochrony osobistej (dezynfekcja dłoni, zakładanie maseczki lub przyłbicy, rękawiczki) oraz należy zachować bezpieczną odległość od innych osób.

Deklaracja dostępności