Zmiany w funkcjonowaniu Komunikacji Miejskiej w związku z utrzymującym się stanem epidemii wirusa SARS-CoV-2

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie

Od dnia 12.04.2020 r. (niedziela) Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie planuje wprowadzić dalsze ograniczenia w funkcjonowaniu Komunikacji Miejskiej w Krakowie w związku z utrzymującym się stanem epidemii wirusa SARS-CoV-2. Zmiany te mają na celu z jednej strony dostosowanie oferty KMK do występujących potrzeb przewozowych. Z drugiej strony natomiast zachęcenie ludzi do pozostania w domach i podróżowania środkami transportu zbiorowego wyłącznie w pilnych potrzebach.

Głównym założeniem zmian jest ograniczenie funkcjonowania linii tramwajowych i autobusowych miejskich wyłącznie do okresów szczytowych, gdy występuje zapotrzebowanie na transport do/z zakładów pracy, czyli w godzinach: 4:30 – 8:00, 12:30 – 16:00 oraz (wybrane linie) 19:00 – 22:30. W tych okresach zostaną utrzymane częstotliwości kursowania właściwe dla danego dnia tygodnia (z uwzględnieniem wszystkich obowiązujących już ograniczeń). W okresach pozaszczytowych (8:00 – 12:30 oraz 16:00 – 19:00) będą kursować wybrane linie z częstotliwością co 60 minut. Jednocześnie zostanie całkowicie zawieszona komunikacja nocna. Zostaną również utrzymane wszystkie zmiany i ograniczenia wprowadzone dotychczas.

Linie tramwajowe:

  • linie 1, 3, 4, 8, 20, 21, 50, 52, 70 – w okresach pozaszczytowych zostaną utrzymane i będą kursować z częstotliwością co 60 minut. W godzinach 19:00 – 22:30 będą kursować ze zwykłą częstotliwością;
  • pozostałe linie tramwajowe będą kursować tylko w okresach 4:30 – 8:0012:30 – 16:00, o ile ich funkcjonowanie w tych okresach w dane dni tygodnia nie zostało już zawieszone.

Linie autobusowe miejskie:

  • linie 102, 103, 105/405, 107, 110, 111, 112, 113, 114, 117, 120, 122, 123, 125, 128, 130, 133, 135, 137, 138, 139, 142, 144, 152, 156, 160, 163, 164, 169/469, 172, 173, 174, 175, 178/478, 179, 182, 184/484, 193, 194, 503 – będą kursować w godzinach 19:00 – 22:30 ze zwykłą częstotliwością;
  • linie 114, 138, 139, 144, 152, 159, 163, 169/469, 172, 178/478 (tylko kursy w relacji Mistrzejowice – Skotniki Szkoła), 182, 503 – będą kursować w okresach pozaszczytowych z częstotliwością co 60 minut.

Powyższe zasady będą obowiązywać do czasu zniesienia przez władze państwowe ograniczeń w przemieszczaniu się ludzi.

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariat@ztp.krakow.pl
tel. (dziennik podawczy): 12 616 8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602
tel. (dyspozytornia parkingów Park&Ride): 12 616 8687

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30

Od dnia 14 sierpnia 2020 roku do odwołania obowiązują nowe zasady wejścia interesantów do siedziby Zarządu Transportu Publiczego w Krakowie. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z dokumentem (pdf).

Od czwartku 15 października br. siedziba Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie będzie dostępna wyłącznie dla pracowników. Prosimy, by załatwianie spraw odłożyć w czasie. Wszelkie dokumenty i wnioski będzie można złożyć za pośrednictwem skrzynki podawczej znajdującej się w holu budynku, w formie elektronicznej na adres email sekretariatu sekretariat@ztp.krakow.pl lub za pośrednictwem operatora pocztowego (Dyspozytornia: 12 616 86 87, Dziennik Podawczy: 12 616 86 00, Sekretariat: 12 616 86 02).

W sprawach pilnych istnieje możliwość osobistego kontaktu po wcześniejszym umówieniu spotkania z pracownikiem.

Jednocześnie przypominamy o obowiązującym stanie epidemii oraz obostrzeniach i zaleceniach sanitarnych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W budynkach użyteczności publicznej wszyscy są zobowiązani stosować środki ochrony osobistej (dezynfekcja dłoni, zakładanie maseczki lub przyłbicy, rękawiczki) oraz należy zachować bezpieczną odległość od innych osób.

Deklaracja dostępności