Zmiany na trasie linii autobusowej nr 178

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie

W związku ze zgłoszeniami oraz skargami pasażerów na punktualność linii autobusowej 178 konieczne jest skrócenie jej trasy do Łagiewnik. Przypominamy, że średnie opóźnienie powstałe na całej trasie w porannym i popołudniowym szczycie to ponad 14 minut, a niejednokrotnie opóźnienia te sięgają nawet ponad 20 minut, co prowadziło do sytuacji kiedy autobus przyjeżdżał na pętle już po czasie swojego odjazdu z niej. Zaznaczyć trzeba, że większa część tego opóźnienia jest generowana na odcinku Pod Fortem/Skotniki – Łagiewniki.

Zmiany na linii 178 pozwolą nam poprawić komunikacyjnie rejon Nowej Huty, Podgórza oraz Łagiewnik. Znaczna część pasażerów, która oczekuje na swój środek transportu, nie będzie czekała na swój autobus, który jest opóźniony ze względu na sytuację drogową a dokładniej przez duże natężenie ruchu drogowego na odcinku Pod Fortem/Skotniki – Łagiewniki. Takie rozwiązanie pozwoli nam na zminimalizowanie opóźnień na jednej z ważniejszych tras autobusowych po wschodniej stronie miasta. Linia 178 będzie uzupełniana na odcinkach Łagiewniki – Skotniki Szkoła przez linię 106 oraz na odcinku Łagiewniki – Pod Fortem przez linię 136, które będą uzupełniać ofertę dotychczasowej linii 178 i 478. Dodatkowym wzmocnieniem dla tego ciągu komunikacyjnego będzie wprowadzenie linii 578. Będzie to linia przyspieszona, która będzie kursować na trasie Czerwone Maki P+R – Mistrzejowice. Linia ta ma na celu przede wszystkim zapewnić szybkie połączenie rejonu Ruczaju i Łagiewnik z Nową Hutą. Łączna docelowa częstotliwość wszystkich kursów planowana jest w roku szkolnym na linii 178 oraz 578 na ważniejszych węzłach przesiadkowych będzie wynosiła 7,5 minuty. Osoby chcące kontynuować podróż z Łagiewnik w kierunku Skotnik czy Pod Fortem będą mogły przesiąść się do autobusu linii 106 bądź 136, które stanowić będą uzupełnienie starej trasy linii 178/478. Linie 106 i 136 będą odjeżdżać co 30 minut, natomiast na odcinku od Łagiewnik w ciągu ul. Kobierzyńskiej  do wysokości ulicy Zawiłej autobusy będą kursowały z częstotliwością 15 minut, a od ulicy Zawiłej będą rozjeżdżać się w kierunku Pod Fortem i Skotnik podobnie jak dotychczasowe linie 178 i 478.

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariat@ztp.krakow.pl
tel. (dziennik podawczy): 12 616 8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602
tel. (dyspozytornia parkingów Park&Ride): 12 616 8687

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30

Od dnia 14 sierpnia 2020 roku do odwołania obowiązują nowe zasady wejścia interesantów do siedziby Zarządu Transportu Publiczego w Krakowie. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z dokumentem (pdf).

Od czwartku 15 października br. siedziba Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie będzie dostępna wyłącznie dla pracowników. Prosimy, by załatwianie spraw odłożyć w czasie. Wszelkie dokumenty i wnioski będzie można złożyć za pośrednictwem skrzynki podawczej znajdującej się w holu budynku, w formie elektronicznej na adres email sekretariatu sekretariat@ztp.krakow.pl lub za pośrednictwem operatora pocztowego (Dyspozytornia: 12 616 86 87, Dziennik Podawczy: 12 616 86 00, Sekretariat: 12 616 86 02).

W sprawach pilnych istnieje możliwość osobistego kontaktu po wcześniejszym umówieniu spotkania z pracownikiem.

Jednocześnie przypominamy o obowiązującym stanie epidemii oraz obostrzeniach i zaleceniach sanitarnych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W budynkach użyteczności publicznej wszyscy są zobowiązani stosować środki ochrony osobistej (dezynfekcja dłoni, zakładanie maseczki lub przyłbicy, rękawiczki) oraz należy zachować bezpieczną odległość od innych osób.

Deklaracja dostępności