Zmiany na pętli autobusowej pn. Nowy Kleparz przy ul. Prądnickiej

W związku z wprowadzaniem zmiany organizacji ruchu na pętli autobusowej pn. Nowy Kleparz przy ul. Prądnickiej Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie informuje, że:

– stanowisko nr 1 jest przeznaczone dla pojazdów wyjeżdżających z Krakowa (dla pasażerów „wsiadających”) oraz przystankiem początkowym;

– stanowisko nr 2 dla pojazdów kończących kursy w Krakowie (dla pasażerów „wysiadających”), a także przystankiem końcowym.

Wyjazd z pętli w kierunku al. Słowackiego odbywa się pomiędzy stanowiskami 4 i 5 zgodnie z załączonym schematem.

  1. Zabrania się parkowania pojazdów na terenie pętli pn. „Nowy Kleparz”, stanowiska służą wyłącznie do zatrzymywania się w celu wymiany pasażerów, po zakończeniu której pojazdy muszą niezwłocznie opuścić przystanek.

Należy stosować się do organizacji ruchu na pętli zgodnie z zamieszczonymi oznaczeniami.

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariat@ztp.krakow.pl
tel. (dziennik podawczy): 12 616 8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602
tel. (dyspozytornia parkingów Park&Ride): 12 616 8687

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30

Od dnia 14 sierpnia 2020 roku do odwołania obowiązują nowe zasady wejścia interesantów do siedziby Zarządu Transportu Publiczego w Krakowie. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z dokumentem (pdf).

Od czwartku 15 października br. siedziba Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie będzie dostępna wyłącznie dla pracowników. Prosimy, by załatwianie spraw odłożyć w czasie. Wszelkie dokumenty i wnioski będzie można złożyć za pośrednictwem skrzynki podawczej znajdującej się w holu budynku, w formie elektronicznej na adres email sekretariatu sekretariat@ztp.krakow.pl lub za pośrednictwem operatora pocztowego (Dyspozytornia: 12 616 86 87, Dziennik Podawczy: 12 616 86 00, Sekretariat: 12 616 86 02).

W sprawach pilnych istnieje możliwość osobistego kontaktu po wcześniejszym umówieniu spotkania z pracownikiem.

Jednocześnie przypominamy o obowiązującym stanie epidemii oraz obostrzeniach i zaleceniach sanitarnych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W budynkach użyteczności publicznej wszyscy są zobowiązani stosować środki ochrony osobistej (dezynfekcja dłoni, zakładanie maseczki lub przyłbicy, rękawiczki) oraz należy zachować bezpieczną odległość od innych osób.

Deklaracja dostępności