Wydajemy identyfikatory mieszkańca i przedsiębiorcy ze Strefy Czystego Transportu

Zgodnie z zapisami uchwały powołującej do życia Strefę Czystego Transportu na Kazimierzu, Zarząd Transportu Publicznego przygotował identyfikatory dla mieszkańców Strefy i przedsiębiorców mających zarejestrowaną tam działalność. Po identyfikatory zapraszamy od 17 stycznia do siedziby ZTP.

Strefa Czystego Transportu jest obszarem dostępnym tylko dla samochodów elektrycznych (ustawa nie uznaje za takie pojazdy hybrydowe), napędzanych gazem CNG lub wodorem. Wyjątek zrobiono dla mieszkańców obszaru oraz przedsiębiorstw zarejestrowanych na terenie Strefy. Obecnie zgodnie z zapisami uchwały mają oni prawo wjazdu, a przy okazji kontroli Straży Miejskiej powinni okazać dokumenty wykazujące, że są mieszkańcami Strefy lub przedsiębiorcami mającymi zarejestrowaną tam działalność.

Aby ułatwić i przyspieszyć tego rodzaju kontrolę, mieszkańcom i mieszkankom obszaru oraz przedsiębiorcom i przedsiębiorczyniom będą wydawane identyfikatory, które po umieszczeniu na szybie pojazdu będą oznaczały, że prowadzący ten samochód ma prawo wjazdu do SCT. Straż Miejska nie będzie miała potrzeby zatrzymywać takich samochodów, by kontrolować uprawnienia.

Identyfikatory nie są obowiązkowe. Także bez nich mieszkanki, mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedsiębiorczynie z tego obszaru mają prawo wjazdu. Muszą być jednak przygotowani na kontrole i konieczność wykazania swego uprawnienia. Identyfikator będzie zapewniał ułatwiony przejazd.

Aby starać się o identyfikator należy w godzinach pracy urzędu przy ul. Wielopole 1 (pok. 105) złożyć wniosek o wydanie identyfikatora oraz wykazać swe uprawnienie do wjazdu do SCT, a także własność pojazdu, w którym naklejka ma być umieszczona.

Konieczne będzie więc okazanie dokumentów zaświadczających o zameldowaniu (stałym lub tymczasowym), albo umowy najmu lokalu mieszkalnego, albo przynajmniej dwu rachunków imiennych zaświadczających o wykorzystywaniu stale lokalu mieszkalnego. W przypadku przedsiębiorczyń i przedsiębiorców potrzebne będzie okazanie dokumentów zaświadczających o miejscu zarejestrowania firmy.

Identyfikatory w sprawach prostych będą wydawane od ręki. Przypadki bardziej skomplikwane mogą wymagać kilku dni analizy. W razie odmowy wydania identyfikatora przysługuje pisemna informacja.

Identyfikatory wydawane są nieodpłatnie.

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariat@ztp.krakow.pl
tel. (dziennik podawczy): 12 616 8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602
tel. (dyspozytornia parkingów Park&Ride): 12 616 8687

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30

Od dnia 14 sierpnia 2020 roku do odwołania obowiązują nowe zasady wejścia interesantów do siedziby Zarządu Transportu Publiczego w Krakowie. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z dokumentem (pdf).

Od czwartku 15 października br. siedziba Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie będzie dostępna wyłącznie dla pracowników. Prosimy, by załatwianie spraw odłożyć w czasie. Wszelkie dokumenty i wnioski będzie można złożyć za pośrednictwem skrzynki podawczej znajdującej się w holu budynku, w formie elektronicznej na adres email sekretariatu sekretariat@ztp.krakow.pl lub za pośrednictwem operatora pocztowego (Dyspozytornia: 12 616 86 87, Dziennik Podawczy: 12 616 86 00, Sekretariat: 12 616 86 02).

W sprawach pilnych istnieje możliwość osobistego kontaktu po wcześniejszym umówieniu spotkania z pracownikiem.

Jednocześnie przypominamy o obowiązującym stanie epidemii oraz obostrzeniach i zaleceniach sanitarnych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W budynkach użyteczności publicznej wszyscy są zobowiązani stosować środki ochrony osobistej (dezynfekcja dłoni, zakładanie maseczki lub przyłbicy, rękawiczki) oraz należy zachować bezpieczną odległość od innych osób.

Deklaracja dostępności