Specjalny chodnik przy ul. Starowiślnej

Skrzyżowanie ul. Starowiślnej i Dajwór od dawna powodowało wśród pieszych dyskomfort. Bardzo szeroki wlot ul. Dajwór oraz kąt pod jakim obie ulice się krzyżują sprawiał, że piesi naturalnie dążąc do poruszania się możliwie najkrótszą drogą, chodzili po skrzyżowaniu.

Brak chodnika po stronie zachodniej, brak przejścia pieszych, a także niewymuszający na kierowcach redukcję prędkości wjazd w ul. Dajwór był mówiąc wprost, niebezpieczny dla pieszych.

Na przeciw oczekiwaniom pieszych wyszedł Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu z bardzo prostym pomysłem wyznaczenia specjalnego chodnika urządzeniami BRD. Co ciekawe, nowa organizacja ruchu nie tylko pieszym ułatwia poruszanie się wzdłuż ul. Starowiślnej. Nowy chodnik wytworzył krawędź, przy której można było wyznaczyć nowe miejsca postojowe dla samochodów.

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariat@ztp.krakow.pl
tel. (dziennik podawczy): 12 616 8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602
tel. (dyspozytornia parkingów Park&Ride): 12 616 8687

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30

Od dnia 14 sierpnia 2020 roku do odwołania obowiązują nowe zasady wejścia interesantów do siedziby Zarządu Transportu Publiczego w Krakowie. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z dokumentem (pdf).

Od czwartku 15 października br. siedziba Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie będzie dostępna wyłącznie dla pracowników. Prosimy, by załatwianie spraw odłożyć w czasie. Wszelkie dokumenty i wnioski będzie można złożyć za pośrednictwem skrzynki podawczej znajdującej się w holu budynku, w formie elektronicznej na adres email sekretariatu sekretariat@ztp.krakow.pl lub za pośrednictwem operatora pocztowego (Dyspozytornia: 12 616 86 87, Dziennik Podawczy: 12 616 86 00, Sekretariat: 12 616 86 02).

W sprawach pilnych istnieje możliwość osobistego kontaktu po wcześniejszym umówieniu spotkania z pracownikiem.

Jednocześnie przypominamy o obowiązującym stanie epidemii oraz obostrzeniach i zaleceniach sanitarnych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W budynkach użyteczności publicznej wszyscy są zobowiązani stosować środki ochrony osobistej (dezynfekcja dłoni, zakładanie maseczki lub przyłbicy, rękawiczki) oraz należy zachować bezpieczną odległość od innych osób.

Deklaracja dostępności