Składamy projekt uchwały zmieniającej Strefę Płatnego Parkowania

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie

Zarząd Transportu Publicznego skierował do Rady Miasta projekt uchwały powołującej Śródmiejską Strefę Płatnego Parkowania. Główne zmiany to pobór opłat w weekend i zwiększenie dostępności miejsc postojowych. Wpływy z opłat postojowych będą w 70 proc. przeznaczone na rozwój transportu publicznego, by stanowił coraz lepszą alternatywę dla auta.

Dzięki zmianom w ustawach od września tego roku możliwe jest pobieranie opłat za postój na ulicy w weekendy oraz wprowadzenie nowych stawek w cenniku opłat, co jest konieczne do prawidłowego funkcjonowania strefy. Obowiązujące od 2001 r. stawki opłat już dawno przestały wpływać na zachowania kierowców, w efekcie połowa parkujących w strefie płatnego parkowania robi to codziennie, a więcej niż połowa wykonuje postój przez 6-7 godzin.

Krakow.pl

Przywracamy realną cenę

Rolą stref płatnego parkowania jest tymczasem zmniejszenie ruchu ulicznego i poprawianie dostępności miejsc postojowych w najbardziej zatłoczonych obszarach miasta. Dzięki ustawowym zmianom samorządy wreszcie mogą pobierać realne opłaty za postój, odpowiadające właściwej wartości pasa drogowego. Miejsca na komercyjnych działkach prywatnych kosztują dziś 5-6 zł za godz. Na parkingach kubaturowych nawet 7 zł. Nie jest to przypadek. Kiedy w 2001 r. ministerstwo zapisywało kwotę 3 zł jako górny limit opłat, kwota ta miała wówczas wartość porównywalną z kwotą 7-8 zł obecnie. Bez wątpliwości również, od tamtej pory Kraków stał się o wiele bardziej popularny wśród turystów.

krakow.pl

Trzy wysokości stawek

W projekcie uchwały proponujemy więc podzielenie podstref płatnego parkowania na trzy grupy cenowe – zależnie od zatłoczenia na ulicach, co pokazała nam wykonana jesienią zeszłego roku analiza. Najdroższe obszary to te, gdzie wypełnienie miejsc postojowych przekraczało przez cały dzień poziom 95 proc., a czasem sięgało nawet 100 proc. W efekcie kierowcy poszukiwali tam miejsca na postój, krążąc po uliczkach nawet przez kwadrans, jak pokazała wspomniana analiza.

W najdroższych podstrefach pierwsza godzina postoju miałaby kosztować 9 zł, druga 10, a trzecia 11 zł – każda następna kolejne 9 zł. To podstrefy P1 oraz P2.

Średnia cena  (7 zł za pierwszą godzinę) będzie dotyczyła podstref P7 czy P5, a więc Zwierzyńca i Podgórza, oraz podstref P3 i P4, rejony Grzegórzek i ul. Lubicz.

Najtańsze podstrefy będą obciążone kwotą 5 zł za pierwszą godzinę postoju. Nieopłacenie postoju będzie obciążone opłatą w wysokości 200 zł.

krakow.pl

Nowe strefy to decyzja radnych i mieszkańców

Do tej najtańszej grupy będą się też zaliczały dwie nowe podstrefy na os. Podwawelskim i na Zabłociu. Na razie ZTP nie proponuje nowych obszarów, ale część rad dzielnic wnioskuje o objęcie odpłatnością za postój dodatkowych części miasta. Decyzję w tej sprawie pozostawiamy radnym miasta. Nowe obszary staną się obszarami płatnego parkowania na wiosnę 2020 r. tak, by  był czas na zakup parkometrów niezbędnych do instalacji na nowych ulicach, oraz dopasowanie się do ewentualnych korekt wprowadzonych przez radę miasta.

Chcemy łatwiejszego parkowania

Cel zmian jest prosty: liczymy na zmniejszenie ruchu ulicznego w śródmieściu. Kierowcy będą krócej poszukiwali miejsc dla swoich aut, a więc mniej krążyć. Jednocześnie nowe, realne ceny miejsc postojowych sprawią, że kierowcy będą decydowali się przyjeżdżać w obręb ŚSPP rzadziej niż obecnie.

Mniejsza liczba aut i mniejszy ruch uliczny to zaś ważna dla Krakowa rzecz. Wiąże się z obniżeniem wielkości emisji zanieczyszczeń powietrza (spalin i pyłów wzbijanych). Mniejszy będzie także hałas uliczny, co dla mieszkańców Śródmieścia będzie istotne szczególnie w weekendy, w które pojawia się w Krakowie najwięcej samochodów.

Analiza z jesieni 2018 r. pokazała, że jeśli kierowcy mieliby płacić 5 zł za godzinę postoju, to nie zmienią swoich zachowań. Stąd biorą się m.in. proponowane w projekcie uchwały stawki. Zarazem punktem odniesienia są też kwestie opłacalności budowy parkingów kubaturowych. Dopiero od poziomu 7 zł za godzinę, opłaca się brać kredyt i realizować inwestycję z gwarancją zwrotu nakładów. Przywrócenie realnej ceny da więc szansę na komercyjnych partnerów, którzy zdecydują się na budowę parkingów kubaturowych, co pozwoli doprowadzić do uporządkowania ulic.

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariat@ztp.krakow.pl
tel. (dziennik podawczy): 12 616 8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602
tel. (dyspozytornia parkingów Park&Ride): 12 616 8687

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30

Od dnia 14 sierpnia 2020 roku do odwołania obowiązują nowe zasady wejścia interesantów do siedziby Zarządu Transportu Publiczego w Krakowie. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z dokumentem (pdf).

Od czwartku 15 października br. siedziba Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie będzie dostępna wyłącznie dla pracowników. Prosimy, by załatwianie spraw odłożyć w czasie. Wszelkie dokumenty i wnioski będzie można złożyć za pośrednictwem skrzynki podawczej znajdującej się w holu budynku, w formie elektronicznej na adres email sekretariatu sekretariat@ztp.krakow.pl lub za pośrednictwem operatora pocztowego (Dyspozytornia: 12 616 86 87, Dziennik Podawczy: 12 616 86 00, Sekretariat: 12 616 86 02).

W sprawach pilnych istnieje możliwość osobistego kontaktu po wcześniejszym umówieniu spotkania z pracownikiem.

Jednocześnie przypominamy o obowiązującym stanie epidemii oraz obostrzeniach i zaleceniach sanitarnych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W budynkach użyteczności publicznej wszyscy są zobowiązani stosować środki ochrony osobistej (dezynfekcja dłoni, zakładanie maseczki lub przyłbicy, rękawiczki) oraz należy zachować bezpieczną odległość od innych osób.

Deklaracja dostępności