Raport z konsultacji społecznych dokumentu pn. Standardy infrastruktury pieszej

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie w terminie od 14 sierpnia do 4 września 2020 roku prowadził konsultacje społeczne dokumentu pn. „Standardy infrastruktury pieszej miasta Krakowa”, których przedmiotem było pozyskanie opinii mieszkańców Krakowa na temat opracowywanego dokumentu.

Celem tego opracowania jest natomiast ujednolicenie zasad i dobrych praktyk dotyczących infrastruktury pieszej w Krakowie oraz poprawa warunków ruchu pieszych ze szczególnym uwzględnieniem osób z ograniczoną mobilnością i percepcją.

Dokument zawiera wytyczne dla dla projektantów, uzgadniających i przedstawicieli zespołów, instytucji, organów oraz zarządców, opiniujących jak i zatwierdzających projekty dotyczące infrastruktury pieszej, barier i ułatwień w korzystaniu z przestrzeni publicznej.

W konsultacjach mieszkańcy mogli uczestniczyć w trakcie publicznych warsztatów online (dyskusja z autorami opracowania oraz przedstawicielami ZTP) oraz eksperckiego dyżuru konsultacyjnego, który umożliwiał indywidualne omówienie uwag bezpośrednio z autorami opracowania.

Przyjęta forma konsultacji umożliwiała zarówno debatę w szerokim gronie osób i okazję do prezentacji swoich uwag, pomysłów i wniosków na forum publicznym, jak i sposobność do zadania szczegółowych pytań i uzyskania wyczerpujących odpowiedzi od autorów w czasie dyżuru.

Treść Standardów Infrastruktury Pieszej przez cały czas była udostępniona na stronie ZTP – mieszkańcy mogli również zgłaszać opinię za pomocą maili.

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariat@ztp.krakow.pl
tel. (dziennik podawczy): 12 616 8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602
tel. (dyspozytornia parkingów Park&Ride): 12 616 8687

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30

Od dnia 14 sierpnia 2020 roku do odwołania obowiązują nowe zasady wejścia interesantów do siedziby Zarządu Transportu Publiczego w Krakowie. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z dokumentem (pdf).

Od czwartku 15 października br. siedziba Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie będzie dostępna wyłącznie dla pracowników. Prosimy, by załatwianie spraw odłożyć w czasie. Wszelkie dokumenty i wnioski będzie można złożyć za pośrednictwem skrzynki podawczej znajdującej się w holu budynku, w formie elektronicznej na adres email sekretariatu sekretariat@ztp.krakow.pl lub za pośrednictwem operatora pocztowego (Dyspozytornia: 12 616 86 87, Dziennik Podawczy: 12 616 86 00, Sekretariat: 12 616 86 02).

W sprawach pilnych istnieje możliwość osobistego kontaktu po wcześniejszym umówieniu spotkania z pracownikiem.

Jednocześnie przypominamy o obowiązującym stanie epidemii oraz obostrzeniach i zaleceniach sanitarnych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W budynkach użyteczności publicznej wszyscy są zobowiązani stosować środki ochrony osobistej (dezynfekcja dłoni, zakładanie maseczki lub przyłbicy, rękawiczki) oraz należy zachować bezpieczną odległość od innych osób.

Deklaracja dostępności