Powstaną standardy infrastruktury pieszej

W środę 26 lutego Zarząd Transportu Publicznego podpisał z Biurem Projektowym Vegmar Sp. z o.o. z Warszawy umowę na sporządzenie “Standardów infrastruktury pieszej miasta Krakowa”.

Dokument ma być gotowy do 21 września 2020 roku. Będzie powstawał etapowo, ponieważ Wykonawca został zobligowany do uzgodnienia opracowania z wszystkimi jednostkami miejskimi prowadzącymi inwestycji, takimi jak Zarząd Dróg Miasta Krakowa, Zarząd Zieleni Miejskiej, Zarząd Inwestycji Miejskich oraz Zarząd Infrastruktury Sportowej.

Standardy poddane zostaną także konsultacjom społecznym. Jest to o tyle ważne, iż dokument zawierać ma przykłady najlepszych praktyk z zagranicy. Chodzi o rozwiązania infrastrukturalne znacząco poprawiające przede wszystkim bezpieczeństwo pieszych, ale i komfort poruszania się.

ZTP chce aby standardy piesze, wzorem standardów rowerowych, zostały przyjęte zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa, dzięki czemu łatwiej będzie przekonywać projektantów, a ostatecznie uzgadniać na etapie projektowym, korzystne z punktu widzenia pieszych oraz osób z niepełnosprawnością, rozwiązania infrastrukturalne.

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariat@ztp.krakow.pl
tel. (dziennik podawczy): 12 616 8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602
tel. (dyspozytornia parkingów Park&Ride): 12 616 8687

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30

Od dnia 14 sierpnia 2020 roku do odwołania obowiązują nowe zasady wejścia interesantów do siedziby Zarządu Transportu Publiczego w Krakowie. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z dokumentem (pdf).

Od czwartku 15 października br. siedziba Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie będzie dostępna wyłącznie dla pracowników. Prosimy, by załatwianie spraw odłożyć w czasie. Wszelkie dokumenty i wnioski będzie można złożyć za pośrednictwem skrzynki podawczej znajdującej się w holu budynku, w formie elektronicznej na adres email sekretariatu sekretariat@ztp.krakow.pl lub za pośrednictwem operatora pocztowego (Dyspozytornia: 12 616 86 87, Dziennik Podawczy: 12 616 86 00, Sekretariat: 12 616 86 02).

W sprawach pilnych istnieje możliwość osobistego kontaktu po wcześniejszym umówieniu spotkania z pracownikiem.

Jednocześnie przypominamy o obowiązującym stanie epidemii oraz obostrzeniach i zaleceniach sanitarnych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W budynkach użyteczności publicznej wszyscy są zobowiązani stosować środki ochrony osobistej (dezynfekcja dłoni, zakładanie maseczki lub przyłbicy, rękawiczki) oraz należy zachować bezpieczną odległość od innych osób.

Deklaracja dostępności