Pierwsze tablice Systemu Informacji Miejskiej już w tym roku!

System Informacji Miejskiej, potocznie nazywany SIM-em, ma za zadanie ujednolicić pod kątem wizualnym i konstrukcyjnym nośniki informacyjne na terenie Krakowa, m.in.: tablice z nazwami ulic, tablice kierunkowe dla ruchu pieszego, tablice kierunkowe dla ruchu kołowego czy totemy informacyjne w najważniejszych punktach miasta.

fot. Bogusław Świerzowski

Od kwietnia ubiegłego roku w Zarządzie Transportu Publicznego w Krakowie funkcjonuje Dział Systemu Informacji Miejskiej, w którego kompetencjach jest wdrażanie, nadzór nad SIM, a także projektowanie i akceptowanie projektów graficznych SIM. Obecnie jesteśmy w trakcie ostatniego etapu procesu projektowego, polegającego na uzupełnieniu manuala graficznego i dokumentacji złożeniowej, zaś po jego zakończeniu na ten rok planowane jest przeprowadzenie w okolicach DH Jubilat etapu pilotażowego, w ramach którego przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne.

  

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariat@ztp.krakow.pl
tel. (dziennik podawczy): 12 616 8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602
tel. (dyspozytornia parkingów Park&Ride): 12 616 8687

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30

Od dnia 14 sierpnia 2020 roku do odwołania obowiązują nowe zasady wejścia interesantów do siedziby Zarządu Transportu Publiczego w Krakowie. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z dokumentem (pdf).

Od czwartku 15 października br. siedziba Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie będzie dostępna wyłącznie dla pracowników. Prosimy, by załatwianie spraw odłożyć w czasie. Wszelkie dokumenty i wnioski będzie można złożyć za pośrednictwem skrzynki podawczej znajdującej się w holu budynku, w formie elektronicznej na adres email sekretariatu sekretariat@ztp.krakow.pl lub za pośrednictwem operatora pocztowego (Dyspozytornia: 12 616 86 87, Dziennik Podawczy: 12 616 86 00, Sekretariat: 12 616 86 02).

W sprawach pilnych istnieje możliwość osobistego kontaktu po wcześniejszym umówieniu spotkania z pracownikiem.

Jednocześnie przypominamy o obowiązującym stanie epidemii oraz obostrzeniach i zaleceniach sanitarnych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W budynkach użyteczności publicznej wszyscy są zobowiązani stosować środki ochrony osobistej (dezynfekcja dłoni, zakładanie maseczki lub przyłbicy, rękawiczki) oraz należy zachować bezpieczną odległość od innych osób.

Deklaracja dostępności