Zmiana organizacji ruchu w strefie płatnego parkowania

 

W październiku mieszkańców Krakowa czekają istotne zmiany w Strefie Płatnego Parkowania. Jej korekta wynika wprost z konieczności dostosowania stanu faktycznego (oznakowania SPP) do wymogów obowiązującego prawa.

Przepisy precyzyjnie określają sposób organizacji ruchu w strefie, która, zgodnie z zapisami Ustawy o drogach publicznych może być wprowadzona na obszarach charakteryzujących się znacznym deficytem miejsc postojowych. A z takim właśnie niedostatkiem mamy do czynienia w tych częściach miasta, w których strefa obowiązuje. Istnienie Stref Płatnego Parkowania jest powszechnie stosowanym narzędziem współczesnej polityki zrównoważonego transportu. Jednym z jej głównych założeń jest ograniczanie dostępności centrów miast dla ruchu samochodowego i realizacji zadań transportowych poprzez wspieranie komunikacji zbiorowej, rowerowej i pieszej.

Dura lex, sed lex

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu, jako jednostka odpowiedzialna za organizację SPP musi realizować swoje działania zgodnie z literą prawa. Tam, gdzie przepisy mówią o pozostawieniu chodnika dla pieszych o szerokości dwóch metrów, chodnik musi mieć ni mniej, ni więcej, jak dwa metry; nie 1,8 czy 1,92 m. Jedynie w wyjątkowych przypadkach chodnik może być zwężony do szerokości 1,5 m. ZIKiT będzie starał się stosować te wyjątki, zawsze jak tylko znajdzie po temu przesłanki.

Przygotowując się do korekty w Strefie, Zarząd dążył do pogodzenia sprzecznych interesów wszystkich grup zainteresowanych – mieszkańców, kierowców, przedsiębiorców czy rowerzystów, których w Krakowie przybywa z roku na rok. Gdyby ograniczyć się do prostej likwidacji miejsc postojowych, tam gdzie chodnik jest węższy, niż wymagane 2 m., z mapy miasta zniknęłoby od 5 do 6 tysięcy miejsc parkingowych.

Systemowa korekta organizacji ruchu – zwężanie pasów ruchu, wprowadzenie ruchu jednokierunkowego, nocnego parkowania i wprowadzenie tzw. stref zielonych, pozwoli ograniczyć powyższe straty o połowę.

Sprawdź, jak zmieni się Strefa Płatnego Parkowania.

Pobierz projekt organizacji ruchu Strefy Płatnego Parkowania

Następnie rozpakuj go i czytaj wg poniższego opisu:

  • Oznakowanie pionowe istniejące – kolor szary
  • Oznakowanie pionowe projektowane – w kolorze zgodnie z Rozporządzeniem
  • Oznakowanie pionowe likwidowane – przekreślenie na żółto
  • Oznakowanie poziome istniejące – kolor czarny
  • Oznakowanie poziome likwidowane – kolor żółty
  • Oznakowanie poziome projektowane – kolor czerwony

Z uwagi na trwające konsultacje społeczne ostateczny projekt organizacji ruchu może się różnić od opublikowanego.

Jednocześnie zmianie ulegnie polityka abonamentowa. Jak zapewnia Paweł Skrzypiec, prezes spółki Miejska Infrastruktura, jednostka planuje m. in. zmniejszenie liczby wydawanych abonamentów, co wyeliminuje nadużywanie przywileju zniżkowego abonamentu mieszkańca, uregulowanie kwestii postoju krwiodawców na czas oddawania krwi, doprecyzowanie zapisów regulujących wydawanie abonamentów dla opiekunów osób niepełnosprawnych oraz dokładne opisanie definicji regulujących zasady płatnego parkowania. – Sytuacja taka pozwoli zwiększyć ilość miejsc dostępnych dla uprawnionych mieszkańców w strefach płatnego parkowania eliminując osoby które korzystają z takiego przywileju w sposób nieuprzywilejowany nadużywając obecnie obowiązujące zapisy – tłumaczy.

Zmiany w Strefie Płatnego Parkowania w Krakowie – odpowiadamy na sugestie mieszkańców

 

Temat zmian w Strefie Płatnego Parkowania wzbudza gorące zainteresowanie mieszkańców, którzy codziennie nadsyłają pytania oraz sugestie związane z jej funkcjonowaniem. Oto odpowiedzi na pytania i sugestie nadesłane do nas za pośrednictwem Gazety Wyborczej.

Strefy Zielone

W trakcie konsultacji społecznych ZIKiT proponował utworzenie strefy zielonej w rejonie ulic Orzeszkowej, Paulińskiej i Augustiańskiej. Niestety mieszkańcy, którzy byli obecni na spotkaniu taki wariant odrzucili. W ramach korekt strefy rozważamy więc dwie pilotażowe strefy zielone.

Poszerzenie strefy

W pytaniach od mieszkańców Krakowa bardzo często poruszana jest kwestia poszerzenia SPP o kolejne obszary (np. od ronda Matecznego w stronę Łagiewnik czy ul. Kazimierza Wielkiego od Kijowskiej do Królewskiej). Kwestia ewentualnego poszerzenia strefy jest w zakresie kompetencyjnym Miejskiej Infrastruktury. Prowadzone są analizy, jednak kluczowe dla podjęcia ostatecznej decyzji jest przyjęcie lub nie zmian do Ustawy o PPP, która zwiększa stawki opłat za SPP oraz możliwość kształtowania polityki parkingowej.

Ulica Bałuckiego

Ulica Bałuckiego stanowi jedną z głównych osi komunikacyjnych Dębnik łącząc Rynek Dębnicki z ul. Monte Cassino. Z tego powodu nie ma podstaw do wprowadzenia wyjątku i pozostawienia na niej miejsc parkingowych w miejscach, w których chodnik ma szerokość poniżej przepisowych 2,5m. Natomiast istnieje natomiast możliwość przeanalizowania, czy uwzględniając konieczność zapewnienia obsługi autobusami, możliwe jest wprowadzenie jednego kierunku ruchu.

Ulica ks. Franciszka Blachnickiego

Na tej ulicy planowane jest usunięcie parkowania po jednej stronie drogi i przy rozwidleniu, czyli właściwie usunięcie 50% miejsc parkingowych. Zasadną propozycją wydaje się ustawienie znaków drogowych D-5 (tzw. ruch wahadłowy) z pierwszeństwem wyjazdu. To rozwiązanie spowoduje zmniejszenie prędkości samochodów na osiedlowej ulicy, przy której znajduje się szkoła podstawowa.

Skrzyżowanie pod Wawelem i ul. Dietla

ZIKiT przeanalizuje funkcjonowanie skrzyżowania ulic Gertrudy i Stradom, na którym planowane jest wyłączenie sygnalizacji świetlnej. Jeśli okaże się to zasadne, przyjrzymy się pomysłowi wyznaczenia przejścia dla pieszych przez ul. Św. Idziego, co z jednej strony odciąży przejście dla pieszych “kolizyjne” z torowiskiem i nowym pierwszeństwem przejazdu a więc ułatwi przejazd tramwajom, a z drugiej powstanie przejście łączące bezpośrednio Planty z ul. Bernardyńską.
Rozważymy również pomysł, aby na ul. Dietla opcje “parkowania nocnego” na zewnętrznych pasach ruchu zastąpić stałą zmianą organizacji ruchu poprzez przeznaczenie ich pod normalne miejsca postojowe.

Ulica Siemiradzkiego

Projekt dla ul. Siemiradzkiego zakłada likwidację wszystkich miejsc postojowych po nieparzystej stronie ulicy i zamontowanie 110 słupków. Proponowana zmiana nie stworzy dużo więcej przestrzeni dla pieszych z uwagi na ogrodzenia drzew, dlatego ZIKIT chciał zaproponować wyjątek, niestety problemem jest minimalna szerokość miejsc parkingowych. Na podstawie spływających uwag proponujemy wprowadzenie na ulicy ruchu jednokierunkowego.

Abonamenty

ZIKiT przypomina, że wprowadzenie zmian w SPP ma również na celu eliminację niekorzystnych zjawisk związanych z wykupem miesięcznych abonamentów za parkowanie. Chodzi m.in. o eliminację zjawiska meldowania w jednym mieszkaniu kilkunastu osób wyłącznie w celu wyrobienia ulgowego abonamentu.
Ponadto zmiany umożliwią podniesienie opłat za parkowanie w ścisłym centrum i ograniczenie zjawiska parkowania samochodów przez turystów wynajmujących apartamenty. Obecnie cena 3zł za godzinę postoju jest na tyle niska, że dla dobrze sytuowanego zagranicznego turysty wykupienie opłaty na kilka dni nie jest żadnym problemem.
Podniesienie opłaty za ogólnie dostępny abonament miesięczny (obecnie 250zł) zwiększy popularność korzystania z parkingów P&R i dojazd do centrum komunikacją publiczną.
Przypominamy jednocześnie, że obecna ustawa o SPP nie przewiduje wprowadzenia opłat za parkowanie w weekendy. Taka możliwość pojawi się po nowelizacji ustawy.

Harmonogram

Harmonogram wprowadzania nowych przepisów funkcjonowania SPP będzie przedstawiany na bieżąco przez wykonawcę na cotygodniowych naradach. Całość prac powinna zostać zakończona do 31.10.2017.

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariat@ztp.krakow.pl
tel. (centrala): 12 616-8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602
tel. (dyspozytornia parkingów Park&Ride): 12 616 8687

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30

Deklaracja dostępności