Nowe stawki w Strefie Płatnego Parkowania

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie

Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Krakowa, która odbyła się w środę, 17 lipca, radni zdecydowali o nowych stawkach za postój samochodów w Strefie Płatnego Parkowania. Opłaty za parkowanie będą pobierane od poniedziałku do soboty.

Podstrefy zostały rozróżnione w zależności od zwiększonego zapotrzebowania miejsc parkingowych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców ustanowione zostaną nowe podstrefy na terenie Zabłocia i os. Podwawelskiego.

Zmiany będą wprowadzane stopniowo:

 • od 22 września zaczną obowiązywać podstrefy na Zabłociu i os. Podwawelskim,
 • również od 22 września opłaty za SPP będzie trzeba wnosić od poniedziałku do soboty (a nie jak do tego momentu: od poniedziałku do piątku), z tym, że na dotychczasowych zasadach (3 zł za pierwszą godzinę, 3,50 zł za drugą, 4 zł za trzecią i 3 zł za każdą kolejną),
 • 15 grudnia wejdą w życie nowe stawki we wszystkich podstrefach,
 • we wrześniu 2020 r. SPP zostanie poszerzona nieznacznie w rejonie Grzegórzek, Dębnik, Zwierzyńca i Krowodrzy.

Nowe stawki godzinowe wyniosą odpowiednio:

 • w podstrefach A – 6 zł za pierwszą i każdą kolejną godzinę parkowania,
 • w podstrefach B – 5 zł za pierwszą i każdą kolejną godzinę parkowania,
 • w podstrefach C – 4 zł za pierwszą i każdą kolejną godzinę parkowania.

Z kolei abonamenty przedstawiają się następująco:

 • w podstrefach A – 500 zł,
 • w podstrefach B – 400 zł,
 • w podstrefach C – 300 zł,
 • obowiązujący w strefach A, B i C – 750 zł.

Abonamenty mieszkańców pozostaną bez zmian – 10 zł miesięcznie. Natomiast kara za nieuiszczenie opłaty wyniesie 150 zł. Opłaty będą pobierane od poniedziałku do soboty w godz. 10.00-20.00 w dni robocze.

Za zmianami głosowało 23 radnych, przeciw było 13, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariat@ztp.krakow.pl
tel. (dziennik podawczy): 12 616 8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602
tel. (dyspozytornia parkingów Park&Ride): 12 616 8687

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30

Od dnia 14 sierpnia 2020 roku do odwołania obowiązują nowe zasady wejścia interesantów do siedziby Zarządu Transportu Publiczego w Krakowie. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z dokumentem (pdf).

Od czwartku 15 października br. siedziba Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie będzie dostępna wyłącznie dla pracowników. Prosimy, by załatwianie spraw odłożyć w czasie. Wszelkie dokumenty i wnioski będzie można złożyć za pośrednictwem skrzynki podawczej znajdującej się w holu budynku, w formie elektronicznej na adres email sekretariatu sekretariat@ztp.krakow.pl lub za pośrednictwem operatora pocztowego (Dyspozytornia: 12 616 86 87, Dziennik Podawczy: 12 616 86 00, Sekretariat: 12 616 86 02).

W sprawach pilnych istnieje możliwość osobistego kontaktu po wcześniejszym umówieniu spotkania z pracownikiem.

Jednocześnie przypominamy o obowiązującym stanie epidemii oraz obostrzeniach i zaleceniach sanitarnych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W budynkach użyteczności publicznej wszyscy są zobowiązani stosować środki ochrony osobistej (dezynfekcja dłoni, zakładanie maseczki lub przyłbicy, rękawiczki) oraz należy zachować bezpieczną odległość od innych osób.

Deklaracja dostępności