Modernizacja przejść na ul. Armii Krajowej podniosła bezpieczeństwo pieszych

Wbrew informacjom, opublikowanym w poniedziałek na łamach Gazety Wyborczej, modernizacja dwóch przejść dla pieszych na ul. Armii Krajowej zmieniła na lepsze sytuację pieszych. Prędkość samochodów spadła, a także niemal do zera zmniejszyła się liczba zdarzeń drogowych.

Fot. Razem w ruchu

W końcówce maja 2018 r. na dwóch przejściach dla pieszych na wspomnianej ulicy, przy których nie ma sygnalizacji sterującej ruchem, miasto zamontowało gumowe słupki uniemożliwiające wyprzedzanie w rejonie przejścia oraz optycznie zawęziło pasy ruchu. W ten sposób postanowiliśmy podnieść poziom bezpieczeństwa pieszych, bez zmniejszania płynności ruchu ulicznego.

Zmiana przyniosła pozytywny efekt

Na podstawie badań wykonanych przez Politechnikę Krakowską wiemy, że średnia prędkość poruszających się pojazdów jest mniejsza o 10 do 25 proc. w porównaniu z okresem sprzed modernizacji. Mniejsza prędkość pojazdów to zaś większa szansa na przeżycie pieszego w razie potrącenia przez kierowcę samochodu.

Zestawienia zdarzeń drogowych także pokazują, że piesze i piesi mogą czuć się w rejonie tych miejsc bezpieczniej. O ile przed ich modernizacją w latach 2016, 2017 dochodziło w rejonie tych przejść do odpowiednio 23 i 24 zdarzeń drogowych (w tym jedno śmiertelne potrącenie), zaś w pierwszych pięciu miesiącach 2018 r. zanotowano tam 12 zdarzeń, to po wprowadzeniu zmian, do końca roku zdarzeń było już tylko dwa, w tym tylko jedno z udziałem pieszego.

Kierowcy muszą widzieć pieszego nie tylko na przejściu ale także, kiedy zbliża się on do niego

Ocena krytyczna dotycząca tych przejść odnosi się przede wszystkim do innych aspektów – oświetlenia czy ułatwień dla osób niewidzących. Te uwagi oczywiście są słuszne, a kwestia doświetlenia krakowskich przejść dla pieszych znalazła się już na liście ważnych zadań. Chodzi nie tylko o dwa przejścia na ul. Armii Krajowej, lecz o wszystkie zebry w mieście.

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariat@ztp.krakow.pl
tel. (dziennik podawczy): 12 616 8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602
tel. (dyspozytornia parkingów Park&Ride): 12 616 8687

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30

Od dnia 14 sierpnia 2020 roku do odwołania obowiązują nowe zasady wejścia interesantów do siedziby Zarządu Transportu Publiczego w Krakowie. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z dokumentem (pdf).

Od czwartku 15 października br. siedziba Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie będzie dostępna wyłącznie dla pracowników. Prosimy, by załatwianie spraw odłożyć w czasie. Wszelkie dokumenty i wnioski będzie można złożyć za pośrednictwem skrzynki podawczej znajdującej się w holu budynku, w formie elektronicznej na adres email sekretariatu sekretariat@ztp.krakow.pl lub za pośrednictwem operatora pocztowego (Dyspozytornia: 12 616 86 87, Dziennik Podawczy: 12 616 86 00, Sekretariat: 12 616 86 02).

W sprawach pilnych istnieje możliwość osobistego kontaktu po wcześniejszym umówieniu spotkania z pracownikiem.

Jednocześnie przypominamy o obowiązującym stanie epidemii oraz obostrzeniach i zaleceniach sanitarnych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W budynkach użyteczności publicznej wszyscy są zobowiązani stosować środki ochrony osobistej (dezynfekcja dłoni, zakładanie maseczki lub przyłbicy, rękawiczki) oraz należy zachować bezpieczną odległość od innych osób.

Deklaracja dostępności