Mieszkańcy coraz częściej korzystają z Karty Krakowskiej

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie

Po wprowadzeniu kolejnej obniżki biletów okresowych z Kartą Krakowską (cena biletu sieciowego wynosi obecnie 69 zł), coraz więcej mieszkańców składa wnioski o wydanie karty. Tylko w maju zanotowano przeszło 13,6 tys. wniosków. Dla porównania w styczniu było ich prawie 4,3 tys.

Mieszkańcy chcą jeździć Komunikacją Miejską

Skokowy wzrost zainteresowania kartą nastąpił po zapowiedzi kolejnej obniżki taryfy dla biletów sieciowych. Liczba wniosków papierowych rosła. W marcu było ich 1720, w kwietniu 3048, a w maju aż 5126. Również wniosków elektronicznych było z miesiąca na miesiąc coraz więcej. W marcu – 4251, w kwietniu – 5256, a w maju – 8537!

Kraków.pl

Karta Krakowska to nie tylko tańsze bilety okresowe komunikacji miejskiej,w tym także aglomeracyjne, ale i wejściówki do miejskich instytucji kultury oraz możliwość zakupu na preferencyjnych warunkach oferty u partnerów programu.

Więcej informacji o Karcie Krakowskiej można przeczytać tutaj.

Krakow.pl

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariat@ztp.krakow.pl
tel. (dziennik podawczy): 12 616 8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602
tel. (dyspozytornia parkingów Park&Ride): 12 616 8687

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30

Od dnia 14 sierpnia 2020 roku do odwołania obowiązują nowe zasady wejścia interesantów do siedziby Zarządu Transportu Publiczego w Krakowie. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z dokumentem (pdf).

Od czwartku 15 października br. siedziba Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie będzie dostępna wyłącznie dla pracowników. Prosimy, by załatwianie spraw odłożyć w czasie. Wszelkie dokumenty i wnioski będzie można złożyć za pośrednictwem skrzynki podawczej znajdującej się w holu budynku, w formie elektronicznej na adres email sekretariatu sekretariat@ztp.krakow.pl lub za pośrednictwem operatora pocztowego (Dyspozytornia: 12 616 86 87, Dziennik Podawczy: 12 616 86 00, Sekretariat: 12 616 86 02).

W sprawach pilnych istnieje możliwość osobistego kontaktu po wcześniejszym umówieniu spotkania z pracownikiem.

Jednocześnie przypominamy o obowiązującym stanie epidemii oraz obostrzeniach i zaleceniach sanitarnych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W budynkach użyteczności publicznej wszyscy są zobowiązani stosować środki ochrony osobistej (dezynfekcja dłoni, zakładanie maseczki lub przyłbicy, rękawiczki) oraz należy zachować bezpieczną odległość od innych osób.

Deklaracja dostępności