Kraków nie ma zamiaru wyrzucać diesli z miasta

Wbrew plotkom, pogłoskom, nieścisłym informacjom medialnym, władze Krakowa nie uwzięły się na diesle i nie podjęły decyzji o wykluczeniu ich z poruszania się po mieście. Kraków chce za to sprawdzić, co porusza się po ulicach i które auta są najbardziej szkodliwe. Dzięki temu będzie w stanie podjąć racjonalne decyzji ograniczające ilość trucizn w powietrzu.

ztp.krakow.pl

Zarząd Transportu Publicznego ogłosił przetarg na wykonanie wielkoskalowych badań pojazdów poruszających pod kątem jakości spalin, które emitują. Jest kilka firm w Europie, które są w stanie w ciągu paru tygodni przeanalizować dziesiątki tysięcy emisji z rur wydechowych i powiązać je z konkretnymi pojazdami. Kraków potrzebuje takiej analizy, bo w dziedzinie walki z niską emisją pochodzącą z domowych kotłów na węgiel czy drewno znajdujących się na terenie miasta, zrobił nieomal wszystko, co mógł, w ramach swoich możliwości finansowych.

Pora na eliminację spalin

Dziś nie ma więc wątpliwości, że aby poprawiać jakość powietrza, którym wszyscy w Krakowie oddychamy, konieczne jest skupienie się na emisji pochodzącej z komunikacji oraz wsparcie dla działań gmin wokół Krakowa (by i tam było jak najmniej kotłów).

Emisja komunikacyjna to w dużej mierze pyły wzbijane przez poruszające się pojazdy, miażdżone i ścierane elementy zawieszenia, układu hamulcowego, opon. Dlatego m.in. Kraków stara się zmniejszyć liczbę pojazdów na ulicach, a także intensyfikuje mycie jezdni.

Jest jeszcze drugie źródło trucizn emitowanych przez komunikację do powietrza – spaliny. To nie tylko cząsteczki stałe, ale także tlenki azotu. Coraz bardziej sprawne systemy filtracji spalin w silnikach samochodowych zmniejszają ilość toksycznych substancji w spalinach, ale do zupełnej eliminacji dojść nie może. Niesprawne nowe auto, niezależnie od wieku może być wielokroć bardziej szkodliwe, niż stare ale zadbane.

foto:/ ShutterStock
Nie wiemy, jakie auta mamy na ulicach

Obecnie nie wiemy dokładnie, jakie faktycznie samochody poruszają się po Krakowie i dlatego chcemy to sprawdzić. Mamy dostęp jedynie do danych rejestracyjnych, a więc wiemy, jakie standardy emisji spełniały samochody w dniu rejestracji. I to tylko te zarejestrowane w Krakowie. Tymczasem codziennie w granice naszego miasta wjeżdża ponad 220 tys. samochodów, zaś 160 tys. z nich kieruje się w obręb szeroko rozumianego śródmieścia. Jakie to pojazdy? Nie wiemy.

Brak wiedzy o faktycznym stanie samochodów jeżdżących po mieście jest o tyle istotny, że flota samochodów poruszająca się po Polsce jest stosunkowo stara w porównaniu z krajami Europy zachodniej. Większe znaczenie ma więc raczej to, jak są utrzymane, niż to według jakich standardów zostały wyprodukowane. Wiele samochodów ma też silniki przystosowane do spalania gazu LPG.

foto:/ www.mkn-moto.pl
Wiedza pozwoli na odpowiedzialne działania

Ta wiedza jest kluczowa, by Kraków mógł podjąć racjonalne działania ograniczające emisję spalin. Jeśli chcemy osiągnąć pozytywny skutek, konieczne będzie zmniejszenie liczby samochodów na ulicach. Wszystkich pojazdów spalinowych już dziś wyeliminować się nie da, bo poruszamy się niemal wyłącznie takimi.

Odpowiedzialne podejście do wyzwania oznacza więc, że Kraków powinien zidentyfikować, które pojazdy są najbardziej szkodliwą grupą. Tylko to pozwoli na sensowne i systematyczne eliminowanie ich z ulic Krakowa, a jednocześnie dynamiczną poprawę jakości powietrza.

Jakie dokładnie to grupy pojazdów, dziś nie wiemy – możemy się jedynie domyślać. Jeśli jednak chcemy w sposób odpowiedzialny wobec społeczeństwa i skuteczny zarazem, zadbać o jakość powietrza, dobrze byłoby zweryfikować wiedzę teoretyczną i ograniczanie ruchu rozpocząć od najbardziej szkodliwych pojazdów, które mogą należeć do wąskiej grupy.


Foto;// autoekspert.pl

Jako przykład podajemy jedno z miast, które po przeprowadzeniu takich pomiarów zidentyfikowało grupę 5 proc. pojazdów poruszających się po mieście, odpowiadających za ponad 50 proc. spalin. Były to najstarsze diesle.

Nie oznacza to jednak, że Kraków chce eliminować diesle z ulic. Które pojazdy najbardziej szkodzą krakowskiemu powietrzu dopiero się dowiemy. W ten sposób będziemy w stanie ustalić, jak szybko i w jakiej skali możemy sobie pozwolić na wprowadzenie ograniczeń w ruchu na wielkich obszarach miasta dla takich właśnie pojazdów.

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariat@ztp.krakow.pl
tel. (dziennik podawczy): 12 616 8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602
tel. (dyspozytornia parkingów Park&Ride): 12 616 8687

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30

Od dnia 14 sierpnia 2020 roku do odwołania obowiązują nowe zasady wejścia interesantów do siedziby Zarządu Transportu Publiczego w Krakowie. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z dokumentem (pdf).

Od czwartku 15 października br. siedziba Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie będzie dostępna wyłącznie dla pracowników. Prosimy, by załatwianie spraw odłożyć w czasie. Wszelkie dokumenty i wnioski będzie można złożyć za pośrednictwem skrzynki podawczej znajdującej się w holu budynku, w formie elektronicznej na adres email sekretariatu sekretariat@ztp.krakow.pl lub za pośrednictwem operatora pocztowego (Dyspozytornia: 12 616 86 87, Dziennik Podawczy: 12 616 86 00, Sekretariat: 12 616 86 02).

W sprawach pilnych istnieje możliwość osobistego kontaktu po wcześniejszym umówieniu spotkania z pracownikiem.

Jednocześnie przypominamy o obowiązującym stanie epidemii oraz obostrzeniach i zaleceniach sanitarnych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W budynkach użyteczności publicznej wszyscy są zobowiązani stosować środki ochrony osobistej (dezynfekcja dłoni, zakładanie maseczki lub przyłbicy, rękawiczki) oraz należy zachować bezpieczną odległość od innych osób.

Deklaracja dostępności