Konsultacje społeczne dotyczące przebudowy ul. Starowiślnej

Aktualizacja 15 maja 2020

Zarząd Transportu Publicznego informuje, że w terminie od 10 marca do 30 kwietnia 2020 roku odbędą się konsultacje społeczne dotyczące planowanej przebudowy ul. Starowiślnej na odcinku od ul. Dietla do Mostu Powstańców Śląskich. 

Przedmiotem konsultacji będzie wypracowanie wspólnie z mieszkańcami, przedsiębiorcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz innymi zainteresowanymi podmiotami, docelowego wariantu geometrii i organizacji ruchu ulicy Starowiślnej.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach:

  • W dniach 8-14 kwietnia (do godz. 14:00) dostępny był formularz rejestracyjny dla zainteresowanych udziałem w moderowanych warsztatach planowania partycypacyjnego przy użyciu narzędzia internetowego do prowadzenia wideokonferencji.
  • W dniach 11-16 marca dostępny będzie formularz rejestracyjny dla zainteresowanych udziałem w moderowanych warsztatach planowania partycypacyjnego. Z uwagi na epidemię koronawirusa spotkania warsztatowe zostały odwołane.
  • W dniach 17 marca – 30 kwietnia na stronie ztp.krakow.pl/konsultacje-starowislna/ dostępny jest elektroniczny formularz konsultacyjny, służący zebraniu opinii interesariuszy odnośnie zamierzenia inwestycyjnego.
  • W ostatnim etapie przyjmowane będą indywidualne wnioski mieszkańców podczas dyżurów eksperckich, które odbędą się w siedzibie Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie przy ul. Wielopole 1 w terminach: 16 kwietnia od 10:00 do 13:00 oraz 17 kwietnia od 15:00 do 19:00.

Poniżej publikujemy 3 warianty planowanej przebudowy ul. Starowiślnej.

Grafika “Starowiślna W0” przedstawia typowy przekrój odpowiadający przygotowanej w 2016 roku Koncepcji przebudowy torowiska tramwajowego w ul. Starowiślnej.

Uczestnicy warsztatów – wylosowani mieszkańcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz innych zainteresowanych podmiotów, zostaną podzieleni na 3 grupy robocze. Każda z grup będzie liczyć 5 osób spośród grup interesariuszy i odbędzie 3 wideokonferencje.

Pierwsze spotkanie wprowadzające dla wszystkich wylosowanych planowane jest w dniu 16 kwietnia w godz. 18:00-19:30.
Następne spotkania warsztatowe odbędą się w dniach 20, 21, 23 kwietnia – godz. 17:00-19:00 oraz 24, 27, 28 kwietnia – godz. 17:00-19:00.

Zakwalifikowani do udziału w warsztatach planowania partycypacyjnego mieszkańcy zostaną poinformowani i zaproszeni do uczestnictwa w warsztatch drogą elektroniczną lub telefoniczną. Interesariusze zostaną przydzieleni do 3 grup warsztatowych. Każda z grup odbędzie dwa spotkania, w których udział wezmą także przedstwiciele Zarządu Transportu Publicznego, Zarządu Dróg Miasta Krakowa oraz Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu.

Do 15 maja 2020 roku zostanie przygotowany raport z konsultacji.

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariat@ztp.krakow.pl
tel. (dziennik podawczy): 12 616 8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602
tel. (dyspozytornia parkingów Park&Ride): 12 616 8687

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30

Od dnia 14 sierpnia 2020 roku do odwołania obowiązują nowe zasady wejścia interesantów do siedziby Zarządu Transportu Publiczego w Krakowie. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z dokumentem (pdf).

Od czwartku 15 października br. siedziba Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie będzie dostępna wyłącznie dla pracowników. Prosimy, by załatwianie spraw odłożyć w czasie. Wszelkie dokumenty i wnioski będzie można złożyć za pośrednictwem skrzynki podawczej znajdującej się w holu budynku, w formie elektronicznej na adres email sekretariatu sekretariat@ztp.krakow.pl lub za pośrednictwem operatora pocztowego (Dyspozytornia: 12 616 86 87, Dziennik Podawczy: 12 616 86 00, Sekretariat: 12 616 86 02).

W sprawach pilnych istnieje możliwość osobistego kontaktu po wcześniejszym umówieniu spotkania z pracownikiem.

Jednocześnie przypominamy o obowiązującym stanie epidemii oraz obostrzeniach i zaleceniach sanitarnych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W budynkach użyteczności publicznej wszyscy są zobowiązani stosować środki ochrony osobistej (dezynfekcja dłoni, zakładanie maseczki lub przyłbicy, rękawiczki) oraz należy zachować bezpieczną odległość od innych osób.

Deklaracja dostępności