Karta Krakowska: jak i kiedy przedłużyć jej ważność?

Już od roku krakowianie korzystają z przywilejów, jakie daje Karta Krakowska – tańszych biletów komunikacji miejskiej i aglomeracyjnej, zniżek w kawiarniach, instytucjach kultury, punktach usługowych a nawet porad prawnych. Karta jest ważna przez rok licząc od daty zaakceptowania wniosku. O północy 31 lipca wygasną zatem uprawnienia tym mieszkańcom, którzy jako pierwsi złożyli wnioski o wydanie KK w lipcu ubiegłego roku.

Z Karty Krakowskiej korzysta obecnie 191 620 osób. Aby móc to robić przez kolejny rok, nie trzeba składać kolejnego wniosku o jej wydanie. Wystarczy tylko aktywować uprawnienia KK na kolejnych 12 miesięcy, a w  przypadku, gdy z KK chcemy korzystać jako płacący podatek w Krakowie, przyjść do Punktu Sprzedaży Biletów MPK SA i okazać PIT.

– Przedłużać ważność karty będzie można nie wcześniej niż na 30 dni przed  upływem terminu jej ważności. W lipcu czynność tę wykonać powinno blisko 60 tys. osób – to użytkownicy, którzy jako pierwsi złożyli wnioski o  jej wydanie w lipcu ubiegłego roku. Będziemy o tym przypominać posiadaczom KK poprzez widomości mailowe, smsowe lub listownie – mówiła Monika Chylaszek, dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej UMK.

Pierwsi posiadacze KK będą mogli przedłużyć jej uprawnienia na kolejny rok już 2 lipca 2019 r.
To, kiedy karta traci ważność, można sprawdzić w automatach biletowych (wszystkie nośniki plastikowe: KK, KKM, MKA, legitymacja studencka, KKR 3+) oraz po zalogowaniu się do konta internetowego KK i mKK.

Najłatwiej będą mieć osoby korzystające z aplikacji mobilnej mKK – w ich przypadku uprawnienia zostaną na niej zapisane automatycznie i nie trzeba niczego robić.

– Posiadacze KK zapisanej na tzw. „plastiku” będą musieli zapisać na niej uprawnienia tak jak dzieje się w przypadku nowych kart bankomatowych. To prosta czynność, ale niezbędna, aby nadal korzystać ze zniżek – mówi Monika Chylaszek.

Jak przedłużyć ważność Karty Krakowskiej?

Uprawnienia na KK będzie można zapisać we wszystkich automatach stacjonarnych Krakowskiej Karty Miejskiej, a także w blisko 500 automatach w autobusach i  tramwajach oznaczonych informacją „Tu przedłużysz ważność Karty Krakowskiej”.

Wystarczy włożyć kartę do automatu i wybrać przycisk „Krakowska Karta Miejska/Karta Krakowska” z lewej strony menu ekranu. Automat sprawdzi, czy na danej karcie mogą być zapisane uprawnienia KK. Jeżeli tak jest to na ekranie pojawi się komunikat „Przedłuż uprawnienia Karty Krakowskiej i nadal korzystaj ze zniżek!”. Po potwierdzeniu i wybraniu przycisku „Tak” na ekranie wyświetli się przycisk z napisem „Zapisz dane na kartę”. W przypadku zapisywania uprawień w automatach znajdujących się w pojazdach komunikacji miejskiej wystarczy włożyć kartę do czytnika, a automat sprawdzi, czy mogą być na niej zapisane uprawnienia KK. Na ekranie pojawi się komunikat „Przedłuż uprawnienia Karty Krakowskiej i nadal korzystaj ze zniżek”. Po  wciśnięciu przycisku „Tak” na ekranie pojawi się informacja „Zapisz dane na kartę”, którą należy potwierdzić.

Osoby, które nie są mieszkańcami Krakowa, ale płacą tu podatki i rozliczyły się w jednym z sześciu krakowskich urzędów skarbowych za 2018 rok, nadal będą miały prawo do korzystania z Karty Krakowskiej i przywilejów jakie ona daje. Będą musiały jednak złożyć wniosek o przedłużenie ważności Karty oraz przyjść do jednego z Punktów Sprzedaży Biletów i okazać jeden z poniższych dokumentów:

  • pierwszą stronę PIT opatrzoną prezentatą urzędu skarbowego (pieczątką wpływu) lub z  potwierdzeniem jego złożenia, z zastrzeżeniem, że w przypadku PIT 40A nie wymaga się prezentaty/potwierdzenia złożenia,
  • pierwszą stronę PIT wraz z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru tego PIT (UPO),
  • zaświadczenie z urzędu skarbowego.

Warto pamiętać, że jeśli ktoś zmienił adres zameldowania na inny w Krakowie, to nie musi dokonywać żadnej aktualizacji danych. Ta jest natomiast niezbędna, gdy nastąpiła natomiast zmiana nazwiska. Dane osobowe trzeba uaktualnić w dowolnym Punkcie Sprzedaży Biletów lub – w przypadku gdy uprawnienia są zapisane na legitymacji studenckiej, Małopolskiej Karcie Aglomeracyjnej lub Krakowskiej Karcie Rodzina 3+ – w odpowiednich punktach dystrybucji tych kart, a potem przyjść do PSB, aby zmienić dane w systemie KK.

Gdy użytkownik KK skończył już 18 lat musi samodzielnie złożyć wniosek o przedłużenie uprawnień, a w przypadku dzieci 6-letnich rodzic powinien złożyć wniosek o objecie swojej pociechy statusem karty. Można to zrobić elektronicznie (poprzez funkcję „Dodaj dziecko do wniosku”) lub w formie papierowej w dowolnym Punkcie Sprzedaży Biletów.

Infolinia Karty Krakowskiej

Wszystkie pytania i wątpliwości dotyczące przedłużenia ważności KK można zadać na infolinii pod nr 12 254 14 00 działającej od poniedziałku do piątku w 8.00-20.00.

Obecnie dla mieszkańców jest już dostępnych siedem Punktów Sprzedaży Biletów, w tym dwa otwarte w  czerwcu: na pętli autobusowej w Czyżynach i Mistrzejowicach. Już od  przyszłego tygodnia 20 dodatkowych osób będzie pracować w PSB.

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariat@ztp.krakow.pl
tel. (dziennik podawczy): 12 616 8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602
tel. (dyspozytornia parkingów Park&Ride): 12 616 8687

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30

Od dnia 14 sierpnia 2020 roku do odwołania obowiązują nowe zasady wejścia interesantów do siedziby Zarządu Transportu Publiczego w Krakowie. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z dokumentem (pdf).

Od czwartku 15 października br. siedziba Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie będzie dostępna wyłącznie dla pracowników. Prosimy, by załatwianie spraw odłożyć w czasie. Wszelkie dokumenty i wnioski będzie można złożyć za pośrednictwem skrzynki podawczej znajdującej się w holu budynku, w formie elektronicznej na adres email sekretariatu sekretariat@ztp.krakow.pl lub za pośrednictwem operatora pocztowego (Dyspozytornia: 12 616 86 87, Dziennik Podawczy: 12 616 86 00, Sekretariat: 12 616 86 02).

W sprawach pilnych istnieje możliwość osobistego kontaktu po wcześniejszym umówieniu spotkania z pracownikiem.

Jednocześnie przypominamy o obowiązującym stanie epidemii oraz obostrzeniach i zaleceniach sanitarnych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W budynkach użyteczności publicznej wszyscy są zobowiązani stosować środki ochrony osobistej (dezynfekcja dłoni, zakładanie maseczki lub przyłbicy, rękawiczki) oraz należy zachować bezpieczną odległość od innych osób.

Deklaracja dostępności