Informacja pasażerska po nowemu

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie

25 września br. Prezydent Miasta Krakowa podpisał dwa Zarządzenia: dot. aktualizacji Księgi Identyfikacji Wizualnej Pojazdów Komunikacji Miejskiej w Krakowie (zwana dalej KIW) oraz wprowadzenia zupełnie nowej Księgi Informacji Pasażerskiej Komunikacji Miejskiej w Krakowie (zwana dalej KIP). Inicjatywę aktualizacji KIW oraz opracowania KIP podjął Zarząd Transport Publicznego w Krakowie w trosce o uporządkowanie elementów informacji pasażerskiej oraz o poprawę jej estetyki i czytelności w pojazdach i na przystankach KMK. Operatorzy świadczący usługi przewozowe w ramach KMK oraz podmioty zajmujące się utrzymaniem infrastruktury przystankowej są zobowiązani do wprowadzenia zapisów z obu ksiąg.

Księga Identyfikacji Wizualnej obowiązuje w Krakowie od 2014 roku. Zawiera w sobie zasady dotyczące malowania pojazdów i tapicerki w nowowprowadzanych pojazdach, a także oznakowanie w postaci piktogramów dla wszystkich pojazdów. Aktualizacja Księgi dopuściła jednobarwne malowanie tramwajów, a także uporządkowała zestaw piktogramów. Oznaczenie w postaci naklejek z piktogramami, zgodnie z zapisami Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa, musi zostać dostosowane do zapisów KIW we wszystkich pojazdach w ciągu 12 miesięcy.

Druga z ksiąg stanowi uzupełnienie KIW i jest odpowiedzią na panujący wizualny chaos w informacji pasażerskiej na przystankach i w pojazdach KMK. Mowa o cennikach biletów, przepisach porządkowych, schematach komunikacyjnych czy informacjach o przystankach podwójnych i numerach alarmowych, które widnieją w gablotach przystankowych i w ramkach ekspozycyjnych w pojazdach. KIP zawiera pełen zestaw informacji pasażerskiej z określeniem jej ułożenia w gablotach i ramkach w pojazdach. Nowy wzór jest minimalistyczny i bazuje na szaro-czarnym layoucie z logo Zarządu Transportu Publicznego. Operatorzy świadczący usługi przewozowe w ramach KMK oraz podmioty zajmujące się utrzymaniem przystanków KMK mają 6 miesięcy na wprowadzenie nowego wzoru.

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariat@ztp.krakow.pl
tel. (dziennik podawczy): 12 616 8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602
tel. (dyspozytornia parkingów Park&Ride): 12 616 8687

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30

Od dnia 14 sierpnia 2020 roku do odwołania obowiązują nowe zasady wejścia interesantów do siedziby Zarządu Transportu Publiczego w Krakowie. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z dokumentem (pdf).

Od czwartku 15 października br. siedziba Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie będzie dostępna wyłącznie dla pracowników. Prosimy, by załatwianie spraw odłożyć w czasie. Wszelkie dokumenty i wnioski będzie można złożyć za pośrednictwem skrzynki podawczej znajdującej się w holu budynku, w formie elektronicznej na adres email sekretariatu sekretariat@ztp.krakow.pl lub za pośrednictwem operatora pocztowego (Dyspozytornia: 12 616 86 87, Dziennik Podawczy: 12 616 86 00, Sekretariat: 12 616 86 02).

W sprawach pilnych istnieje możliwość osobistego kontaktu po wcześniejszym umówieniu spotkania z pracownikiem.

Jednocześnie przypominamy o obowiązującym stanie epidemii oraz obostrzeniach i zaleceniach sanitarnych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W budynkach użyteczności publicznej wszyscy są zobowiązani stosować środki ochrony osobistej (dezynfekcja dłoni, zakładanie maseczki lub przyłbicy, rękawiczki) oraz należy zachować bezpieczną odległość od innych osób.

Deklaracja dostępności