Bilety okresowe

Ceny biletów okresowych
Strefa Bilety okresowe Bilet zwykły Bilet mieszkańca
Normalny Specjalny Ulgowy Normalny Ulgowy
I a) imienny miesięczny
na 1 linię 80,00 zł x 40,00 zł 54,00 zł 27,00 zł
sieciowy 148,00 zł 110,00 zł
74,00 zł 80,00 zł 40,00 zł
b) półroczny
sieciowy x x x 420,00 zł 210,00 zł
sieciowy w trybie 5+1 x x x 420,00 zł 210,00 zł
c) socjalny imienny na 1 miesiąc
sieciowy, na linie dzienne
30,00 zł x x x x
d) aktywizujący dla osób bezrobotnych imienny na 1 miesiąc
sieciowy, na linie dzienne
50,00 zł x x x x
II a) imienny miesięczny
sieciowy
79,00 zł x 39,50 zł
x x

III
a) imienny miesięczny
sieciowy
37,00 zł x 18,50 zł
x x

I+II
a) imienny miesięczny
sieciowy
158,00 zł 126,00 zł 79,00 zł 103,00 zł
51,50 zł
b) półroczny
sieciowy
x x x 515,00 zł 257,50 zł
c) socjalny imienny na 1 miesiąc
sieciowy, na linie dzienne
50,00 zł x x x x
d) aktywizujący dla osób bezrobotnych imienny na 1 miesiąc
sieciowy, na linie dzienne
100,00 zł x x x x

II+III
a) imienny miesięczny
sieciowy
96,00 zł x 48,00 zł x x
I+II+III a) imienny miesięczny
sieciowy
179,00 zł 146,00 zł 89,50 zł 116,00 zł
58,00 zł
b) półroczny
sieciowy
x x x 580,00 zł 290,00 zł
c) socjalny imienny na 1 miesiąc
sieciowy, na linie dzienne
70,00 zł x x x x
d) aktywizujący dla osób bezrobotnych imienny na 1 miesiąc
sieciowy, na linie dzienne
140,00 zł x x x x
Ceny biletów okresowych imiennych
Bilet Normalny Ulgowy
Okres ważności 1 miesiąc 2 miesiące 3 miesiące 1 miesiąc 2 miesiące 3 miesiące
Strefa I 1 linia 80,00 zł 160,00 zł 240,00 zł 40,00 zł 80,00 zł 120,00 zł
sieć 148,00 zł 296,00 zł 444,00 zł 74,00 zł 148,00 zł 222,00 zł
Strefa II sieć 79,00 zł 158,00 zł 237,00 zł 39,50 zł 79,00 zł 118,50 zł
Strefa III sieć 37,00 zł 74,00 zł 111,00 zł 18,50 zł 37,00 zł 55,50 zł
Strefa I+II sieć 158,00 zł 316,00 zł 474,00 zł 79,00 zł 158,00 zł 237,00 zł
Strefa II+III sieć 96,00 zł 192,00 zł 288,00 zł 48,00 zł 96,00 zł 144,00 zł
Strefa I+II+III sieć 179,00 zł 358,00 zł 537,00 zł 89,50 zł 179,00 zł 268,50 zł
Ceny biletów okresowych imiennych Mieszkańca
Bilet Normalny Ulgowy
Okres ważności 1 miesiąc 2 miesiące 3 miesiące 1 miesiąc 2 miesiące 3 miesiące
Strefa I 1 linia 54,00 zł 108,00 zł 162,00 zł 27,00 zł 54,00 zł 81,00 zł
sieć 80,00 zł 160,00 zł 240,00 zł 40,00 zł 80,00 zł 120,00 zł
Strefa I+II sieć 103,00 zł 206,00 zł 309,00 zł 51,50 zł 103,00 zł 154,50 zł
Strefa I+II+III sieć 116,00 zł 232,00 zł 348,00 zł 58,00 zł 116,00 zł 174,00 zł
Ceny biletów okresowych imiennych Półrocznych Mieszkańca
Bilet Normalny Ulgowy
Okres ważności 6 miesięcy 6 miesięcy
Strefa I sieć 420,00 zł 210,00 zł
Strefa I+II sieć 515,00 zł 257,50 zł
Strefa I+II+III sieć 580,00 zł 290,00 zł
Ceny biletów okresowych imiennych Półrocznych 5+1 Mieszkańca
Bilet Normalny Ulgowy
Okres ważności 6 * 1 miesiąc 6 * 1 miesiąc
Strefa I sieć 420,00 zł
(5*80,00 zł + 20,00 zł)
210,00 zł
(5*40,00 zł + 10,00 zł)

Gdzie kupić takie bilety?

 • w stacjonarnych automatach  biletowych KKM (w systemie Krakowskiej Karty Miejskiej) lub MKA (w systemie Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej), w formie zapisu na nośniku biletowym (m. in. KK, KKM, MKA) – wniesienia opłaty za bilet można dokonać w automacie (gotówką lub kartą płatniczą),  
 • przez internet – z wymogiem aktywacji w automacie MKA lub KKM (w zależności, w którym systemie pasażer nabył bilet przez internet: https://mka.malopolska.pl/ – aktywacja w automacie MKA, http://ebilet.kkm.krakow.pl/ebilet – aktywacja w automacie KKM), wyjątek stanowi bilet Półroczny 5+1 – więcej informacji tutaj,
 • w aplikacjach: iMKA, mKK i mKKM,
 • w Biurze Obsługi Klientów MKA,
 • w Punktach Sprzedaży Biletów;  lokalizacje PSB:
ul. św. Wawrzyńca 13zamknięty do odwołania
Dworzec Autobusowy Czyżyny, ul. M. Medweckiego 15pn.-pt. od 9:00 do 17:00
Dworzec Autobusowy – ul. Powstańców Wielkopolskich 6pn.-pt. od 9:00 do 17:00
Dworzec Główny Wschód (pętla autobusowa)pn.-pt. od 11:00 do 19:00
ul. Podwale 3/5 pn.-pt. od 11:00 do 19:00
Dworzec Tramwajowo-Autobusowy – Krowodrza Górka 
– ul. Krowoderskich Zuchów 8a        
pn.-pt. od 11:00 do 19:00
os. Centrum D bl.7 (Nowa Huta) pn.-pt. od 11:00 do 19:00

 Numery telefonów do PSB: 12 357 20 35 lub 608 921 035

Dodatkowe informacje przy zakupie biletów okresowych mieszkańca i nie mieszkańca:

Uprzejmie informujemy, że w automatach biletowych zmienił się układ przycisków. Pojawiły się dodatkowe opcje do wyboru i zmienił się przede wszystkim sposób kupowania biletu okresowego. Do tej pory po włożeniu karty użytkownik miał do dyspozycji m. in. przycisk “Przedłużenie”, który automatycznie przedłużał czas ważności biletu o 30 dni. Od teraz przy każdym zakupie biletu okresowego trzeba samemu wybrać datę, od której dany bilet ma być aktywny.

Bilety okresowe można zakupić na okres 1 miesiąca lub na okres będący jego wielokrotnością (1-3 miesięcy). 

W przypadku osób, które nie były dotychczas klientami systemu Krakowskiej Karty Miejskiej (KKM) lub Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej (MKA) i nie posiadają elektronicznej karty KKM lub MKA, a które chcą zakupić bilet okresowy w tej formie konieczne jest jednorazowe (osobiste lub przez osobę upoważnioną) zgłoszenie się do jednego z  Punktów Sprzedaży Biletów (PSB) lub Biura Obsługi Klienta MKA (BOK MKA) z dokumentem potwierdzającym tożsamość (oraz dodatkowo zdjęciem) w celu odbioru spersonalizowanej karty KKM lub MKA (wydanej nieodpłatnie), na której dokonany zostanie zapis pierwszego biletu okresowego. W przypadku nośnika MKA istnieje możliwość zamówienia karty przez portal MKA, a następnie jej odbioru osobistego w BOK MKA lub wybrania opcji przesyłki pocztowej. Każdy kolejny zakup biletu okresowego może być dokonany w automatach stacjonarnych (KKM, MKA), w PSB lub BOK MKA lub poprzez internet (co wymaga późniejszej aktywacji biletu w odpowiednim automacie biletowym).

Zwrotu biletu okresowego można dokonać w każdym Punkcie Sprzedaży Biletów lub Biurze Obsługi Klienta MKA, nie później niż 16-go dnia przed upływem terminu obowiązywania biletu. 

Bilety okresowe występują w formie zapisu na elektronicznych nośnikach (karcie KKM, karcie MKA, karcie KK (od 1 sierpnia 2018 r.), elektronicznej legitymacji studenckiej ELS, Krakowskiej Karcie Rodzinnej 3+) lub w urządzeniach mobilnych (zakup przez aplikację: mKKM, mKK (od 1 sierpnia 2018 r.), iMKA). Zapis zawiera informację o rodzaju wybranego biletu i okresie jego ważności. Bilety okresowe nie wymagają kasowania.

Uprawniają do wielokrotnych przejazdów we wszystkie dni tygodnia w okresie ważności biletu. W zależności od wyboru bilet okresowy może uprawniać do przejazdów w strefie biletowej I; II; III; I i II; II i III lub I i II i III.

Biletów okresowych nie można nabyć na linie zastępcze, specjalne, wspomagające i nocne.

Rodzaje i ceny biletów okresowych:

 • Okresowe miesięczne mieszkańca – (w preferencyjnie niskich cenach) – uprawniają do wielokrotnych przejazdów we wszystkie dni tygodnia w okresie ważności biletu liniami dziennymi i nocnymi w strefie biletowej I; I i II lub I i II i III. Do nabycia biletu Mieszkańca uprawnione będą osoby, które uzyskały uprawnienia określone w uchwale Nr XCIV/2450/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia i realizacji programu pn. Karta Krakowska (więcej informacji nt. Karty Krakowskiej – www.kk.krakow.pl).
  1. okresowy imienny (normalny i ulgowy):
   • na 1 linię (obowiązują również niżej opisane zasady),
   • sieciowy,
  2. Półroczny imienny (na okres dowolnie wybranych kolejnych 6 miesięcy) – uprawnia do przejazdów wszystkimi liniami dziennymi i nocnymi,
  3. Półroczny 5+1 imienny – uprawnia do przejazdów wszystkimi liniami dziennymi i nocnymi, nabywany na specjalnych warunkach zgodnie z uchwałą tzw. taryfową, więcej informacji tutaj.
 • Okresowe miesięczne nie mieszkańca ważne w wybranych strefach biletowych (w zależności od wyboru: I; II; III; I i II; II i III lub I i II i III), uprawniające do przejazdów liniami dziennymi i nocnymi:
  1. imienny na 1 linię (normalny i ulgowy),
   Pasażer korzystający z biletu okresowego na określoną linię komunikacyjną jest uprawniony do przejazdów po trasie tej linii pojazdami każdej innej linii dziennej i nocnej, których trasa jest wspólna na długości co najmniej jednego odcinka międzyprzystankowego oraz przebiega w tym samym kierunku. Rozpoczęcie/ustanie wspólnej trasy następuje na przystankach o tej samej nazwie, rozpoczynających (lub kończących) wspólny odcinek.
   W przypadku tymczasowej zmiany przebiegu podstawowej trasy linii pasażer, który korzysta z biletu okresowego na tę linię może wykonywać przejazdy pojazdami każdej innej linii na trasie podstawowej określonej linii oraz na trasie ustalonej tymczasowo.
   Pasażer korzystający z biletu okresowego miesięcznego na określoną linię komunikacyjną może dokonać bezpłatnie zmiany numeru linii dwukrotnie w okresie ważności biletu. Pasażer, który ma wykupiony bilet na okres dłuższy niż 1 miesiąc ma prawo do dwukrotnej zmiany numeru linii w każdym miesiącu ważności biletu.
  2. imienny sieciowy (normalny, specjalny i ulgowy).

Bilet socjalny – imienny miesięczny, uprawniający do wielokrotnych przejazdów w strefie biletowej I; I i II lub I i II i III wszystkimi liniami dziennymi. Do nabycia biletu uprawnione są osoby niezależnie od wieku, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego obowiązującego przy udzielaniu świadczeń z pomocy społecznej. 

 Podstawą wydania biletu Socjalnego jest: 

 • pisemna informacja wydana przez właściwy dla miejsca zamieszkania Ośrodek Pomocy Społecznej z potwierdzeniem, że zainteresowana osoba osiąga dochód w wysokości równej lub niższej od kryterium dochodowego określonego w obowiązującym na dzień nabycia biletu Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,
 • dokument potwierdzający tożsamość.

Bilet aktywizujący dla osób bezrobotnych – miesięczny imienny, uprawniający do wielokrotnych przejazdów w strefie biletowej I; I i II lub I i II i III wszystkimi liniami dziennymi. Do nabycia i korzystania z biletu uprawnione są osoby legitymujące się ważnym (wystawionym nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem wykonywanej kontroli biletów) zaświadczeniem wydanym przez właściwy dla miejsca zamieszkania Urząd Pracy, potwierdzającym, że osoba aktualnie jest zarejestrowana jako bezrobotna. Data rozpoczęcia ważności nabywanego biletu nie może być późniejsza od daty upływu ważności zaświadczenia.  

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariat@ztp.krakow.pl
tel. (dziennik podawczy): 12 616 8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602
tel. (dyspozytornia parkingów Park&Ride): 12 616 8687

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30

Od dnia 14 sierpnia 2020 roku do odwołania obowiązują nowe zasady wejścia interesantów do siedziby Zarządu Transportu Publiczego w Krakowie. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z dokumentem (pdf).

Od czwartku 15 października br. siedziba Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie będzie dostępna wyłącznie dla pracowników. Prosimy, by załatwianie spraw odłożyć w czasie. Wszelkie dokumenty i wnioski będzie można złożyć za pośrednictwem skrzynki podawczej znajdującej się w holu budynku, w formie elektronicznej na adres email sekretariatu sekretariat@ztp.krakow.pl lub za pośrednictwem operatora pocztowego (Dyspozytornia: 12 616 86 87, Dziennik Podawczy: 12 616 86 00, Sekretariat: 12 616 86 02).

W sprawach pilnych istnieje możliwość osobistego kontaktu po wcześniejszym umówieniu spotkania z pracownikiem.

Jednocześnie przypominamy o obowiązującym stanie epidemii oraz obostrzeniach i zaleceniach sanitarnych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W budynkach użyteczności publicznej wszyscy są zobowiązani stosować środki ochrony osobistej (dezynfekcja dłoni, zakładanie maseczki lub przyłbicy, rękawiczki) oraz należy zachować bezpieczną odległość od innych osób.

Deklaracja dostępności