Przebudowa ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki

Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki w Krakowie wraz z przebudową sieci trakcyjnej, odwodnienia, oświetlenia, przebudową kolidującej infrastruktury technicznej, rozbudową pętli tramwajowej „Salwator”

Opinia audytu dla PB z 15 kwietnia 2019r. 

Pobierz - 151_Audyt_Zwierzyniecka.docx - 38KB

Projekt Budowlany – aktualizacja 15 kwietnia 2019r. 

Pobierz - 190410_01.1_ZWIERZ_Sytuacja-1.pdf - 4.31MB

Pobierz - 190410_01.2_ZWIERZ_Sytuacja-2.pdf - 5.9MB

Pobierz - 190410_01.3_ZWIERZ_Sytuacja-3.pdf - 4.38MB

Pobierz - 190410_05.0_ZWIERZ_Przekroje-konstrukcyjne-spis-warstw.pdf - 633KB

Pobierz - 190410_05.1_ZWIERZ_Przekroje-konstrukcyjne.pdf - 2.8MB

Pobierz - 190410_05.2_ZWIERZ_Przekroje-konstrukcyjne.pdf - 2.06MB

Pobierz - 190410_05.3_ZWIERZ_Przekroje-konstrukcyjne.pdf - 1.71MB

Pobierz - 190410_05.4_ZWIERZ_Przekroje-konstrukcyjne.pdf - 1.8MB

Pobierz - 190410_05.5_ZWIERZ_Przekroje-konstrukcyjne.pdf - 1.61MB

Pobierz - 190410_05.6_ZWIERZ_Przekroje-konstrukcyjne.pdf - 1.86MB

Pobierz - 190410_ZWIERZ_PB__Opis-techniczny.pdf - 2.49MB

Opinia audytu dla projektu budowlanego z 8 listopada 2018r.

Pobierz - 145_Audyt_Zwierzyniecka.docx - 40KB

Projekt Budowlany – 8 listopada 2018r. 

Pobierz - 181029_01.1_ZWIERZ_Sytuacja.pdf - 3.72MB

Pobierz - 181029_01.2_ZWIERZ_Sytuacja.pdf - 5.41MB

Pobierz - 181029_01.3_ZWIERZ_Sytuacja.pdf - 4.21MB

Pobierz - 181029_02.1_ZWIERZ_Warstwice.pdf - 3.74MB

Pobierz - 181029_02.2_ZWIERZ_Warstwice.pdf - 5.06MB

Pobierz - 181029_02.3_ZWIERZ_Warstwice.pdf - 3.98MB

Pobierz - 181029_03.1_ZWIERZ_Plan-torowy.pdf - 530KB

Pobierz - 181029_03.2_ZWIERZ_Plan-torowy.pdf - 495KB

Pobierz - 181029_03.3_ZWIERZ_Plan-torowy.pdf - 707KB

Pobierz - 181029_04.1_ZWIERZ_Profile-podłużne.pdf - 820KB

Pobierz - 181029_04.2_ZWIERZ_Profile-podłużne.pdf - 607KB

Pobierz - 181029_04.3_ZWIERZ_Profile-podłużne.pdf - 632KB

Pobierz - 181029_05.0_ZWIERZ_Przekroje-konstrukcyjne.pdf - 553KB

Pobierz - 181029_05.1_ZWIERZ_Przekroje-konstrukcyjne.pdf - 2.35MB

Pobierz - 181029_05.2_ZWIERZ_Przekroje-konstrukcyjne.pdf - 2.14MB

Pobierz - 181029_05.3_ZWIERZ_Przekroje-konstrukcyjne.pdf - 1.8MB

Pobierz - 181029_05.4_ZWIERZ_Przekroje-konstrukcyjne.pdf - 1.66MB

Pobierz - 181029_05.5_ZWIERZ_Przekroje-konstrukcyjne.pdf - 1.67MB

Pobierz - 181029_ZWIERZ_PB_Strona_opis.pdf - 2.59MB

III audyt – Projekt Budowlany z 2016r.  – wersja nieaktualna

Przebudowa ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki w Krakowie wraz z torowiskiem oraz kolidującym uzbrojeniem terenu

Pobierz - Drogi_Kościuszki.pdf - 1.19MB

Pobierz - Drogi-Zwierzyniecka.pdf - 727KB

Opinia audytu dla koncepcji 

Pobierz - 88_Audyt_Zwierzyniecka.doc - 84KB

II audyt 

Pobierz - audyt_Kosciuszki_2016-04-25.pdf - 1.27MB

Pobierz - audyt_Zwierzyniecka_2016-04-25.pdf - 764KB

Pobierz - Przekroje_Kosciuszki_2016-04-25.pdf - 505KB

Pobierz - Przekroje_Zwierzyniecka_2016-04-25.pdf - 240KB

Opinia audytu

Pobierz - 85_Audyt_Zwierzyniecka.doc - 88KB

Koncepcja  – 26 III 2016r. 

Przebudowa ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki w Krakowie wraz z torowiskiem oraz kolidującym uzbrojeniem terenu

Pobierz - audyt_Zwierzyniecka-_2016-03-24-1.pdf - 904KB

Pobierz - audyt_Kosciuszki_2016-03-24-2.pdf - 2.88MB

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariat@ztp.krakow.pl
tel. (dziennik podawczy): 12 616 8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602
tel. (dyspozytornia parkingów Park&Ride): 12 616 8687

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30

Od dnia 14 sierpnia 2020 roku do odwołania obowiązują nowe zasady wejścia interesantów do siedziby Zarządu Transportu Publiczego w Krakowie. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z dokumentem (pdf).

Od czwartku 15 października br. siedziba Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie będzie dostępna wyłącznie dla pracowników. Prosimy, by załatwianie spraw odłożyć w czasie. Wszelkie dokumenty i wnioski będzie można złożyć za pośrednictwem skrzynki podawczej znajdującej się w holu budynku, w formie elektronicznej na adres email sekretariatu sekretariat@ztp.krakow.pl lub za pośrednictwem operatora pocztowego (Dyspozytornia: 12 616 86 87, Dziennik Podawczy: 12 616 86 00, Sekretariat: 12 616 86 02).

W sprawach pilnych istnieje możliwość osobistego kontaktu po wcześniejszym umówieniu spotkania z pracownikiem.

Jednocześnie przypominamy o obowiązującym stanie epidemii oraz obostrzeniach i zaleceniach sanitarnych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W budynkach użyteczności publicznej wszyscy są zobowiązani stosować środki ochrony osobistej (dezynfekcja dłoni, zakładanie maseczki lub przyłbicy, rękawiczki) oraz należy zachować bezpieczną odległość od innych osób.

Deklaracja dostępności