Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – os. Azory)

Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – os. Azory)

Opinia Audytu:

Pobierz - Audyt-22-KST-Gorka-Narodowa-Azory-po-korekcie.docx - 47KB

Dokumentacja skorygowana po uwagach audytu

Pobierz - 1_01_ORIENTACJA-1.pdf - 2.96MB

Pobierz - 2_01_PLAN_SYTUACYJNY-1.pdf - 11.97MB

Pobierz - 2_02_PLAN_SYTUACYJNY.pdf - 13.44MB

Pobierz - 2_03A_PLAN_SYTUACYJNY.pdf - 13.58MB

Pobierz - 2_04_PLAN_SYTUACYJNY.pdf - 9.71MB

Pobierz - 3_01_PRZEKROJE_TYPOWE-1.pdf - 1.13MB

Pobierz - 4_Przekroje-poprzeczne-v2.pdf - 97KB

Pobierz - 4_02_SZCZEGOLY_KONSTRUKCYJNE.pdf - 2.97MB

Pobierz - 4_01_SZCZEGOLY_KONSTRUKCYJNE-1.pdf - 2.41MB

Pobierz - 2_extracted_00_OPIS_TECHNICZNY.pdf - 322KB

Pismo z uwagami audytu do Projektu Budowlanego z 22 lutego 2021r.

Pobierz - Audyt-22-KST-Gorka-Narodowa-Azory.docx - 51KB

Projekt Budowalny – 22 lutego 2021r. 

Pobierz - 1_01_ORIENTACJA.pdf - 2.96MB

Pobierz - 2_01_PLAN_SYTUACYJNY.pdf - 12.31MB

Pobierz - 2_02_PLAN_SYTUACYJNY.pdf.pdf - 13.73MB

Pobierz - 2_03_PLAN_SYTUACYJNY.pdf.pdf - 13.74MB

Pobierz - 2_04_PLAN_SYTUACYJNY.pdf.pdf - 9.73MB

Pobierz - 3_01_PRZEKROJE_TYPOWE.pdf - 1.12MB

Pobierz - 4_01_SZCZEGOLY_KONSTRUKCYJNE.pdf - 535KB

Opinia audytu  dla koncepcji z 12 października 2016r.

Pobierz - 82_Audyt_KST_2.doc - 79KB

Projekt po uwzględnieniu uwag audytu 

Pobierz - syt_azory_wariant_A_43-plan-syt_rys.1.1.pdf - 2.78MB

Pobierz - syt_azory_wariant_A_43-plan-syt_rys.1.2.pdf - 2.27MB

Pobierz - syt_azory_wariant_A_43-plan-syt_rys.1.3.pdf - 1.83MB

Pobierz - syt_azory_wariant_A_43-plan-syt_rys.1.4.pdf - 1.54MB

Pobierz - syt_azory_wariant_A_43-plan-syt_rys.1.5.pdf - 1.22MB

Pismo z uwagami audytu:

Pobierz - 82_Audyt_KST.doc - 88KB

Pobierz - syt_azory_wariant_A_34_001.pdf - 2.48MB

Pobierz - syt_azory_wariant_A_34_002.pdf - 1.81MB

Pobierz - syt_azory_wariant_A_34_003.pdf - 1.22MB

Pobierz - syt_azory_wariant_A_34_004.pdf - 1.46MB

Pobierz - syt_azory_wariant_A_34_005.pdf - 1.54MB

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariat@ztp.krakow.pl
tel. (dziennik podawczy): 12 616 8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602
tel. (dyspozytornia parkingów Park&Ride): 12 616 8687

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30

Od dnia 14 sierpnia 2020 roku do odwołania obowiązują nowe zasady wejścia interesantów do siedziby Zarządu Transportu Publiczego w Krakowie. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z dokumentem (pdf).

Od czwartku 15 października br. siedziba Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie będzie dostępna wyłącznie dla pracowników. Prosimy, by załatwianie spraw odłożyć w czasie. Wszelkie dokumenty i wnioski będzie można złożyć za pośrednictwem skrzynki podawczej znajdującej się w holu budynku, w formie elektronicznej na adres email sekretariatu sekretariat@ztp.krakow.pl lub za pośrednictwem operatora pocztowego (Dyspozytornia: 12 616 86 87, Dziennik Podawczy: 12 616 86 00, Sekretariat: 12 616 86 02).

W sprawach pilnych istnieje możliwość osobistego kontaktu po wcześniejszym umówieniu spotkania z pracownikiem.

Jednocześnie przypominamy o obowiązującym stanie epidemii oraz obostrzeniach i zaleceniach sanitarnych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W budynkach użyteczności publicznej wszyscy są zobowiązani stosować środki ochrony osobistej (dezynfekcja dłoni, zakładanie maseczki lub przyłbicy, rękawiczki) oraz należy zachować bezpieczną odległość od innych osób.

Deklaracja dostępności