Budowa drogi publicznej w śladzie ul. Złocieniowej, od ul. Agatowej

Budowa drogi publicznej o długości około 100 mb klasy dojazdowej  oznaczonej w MPZP symbolem 25 KDD z jezdnią szerokości 5.0 m i jednostronnym chodnikiem o szerokości 2.0 m, przebiegającą w śladzie odcinka drogi wewnętrznej ul. Złocieniowej, od ul. Agatowej w kierunku południowym do południowej granicy działki 237/8 obr.104 Podgórze

Opinia Audytu

Pobierz - Audyt-98_Budowa-drogi-publicznej-w-sladzie-ul.-Zlocieniowej-od-ul.-Agatowej_..docx - 36KB

Pobierz - rys.1-1.pdf - 1.19MB

Pobierz - rys.2-1.pdf - 1011KB

Pobierz - rys.3-1.pdf - 944KB

Pobierz - rys.4.pdf - 664KB

Pobierz - zlocieniowa.doc - 46KB

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariat@ztp.krakow.pl
tel. (centrala): 12 616-8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602
tel. (dyspozytornia parkingów Park&Ride): 12 616 8687

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30

Deklaracja dostępności