Budowa drogi publicznej w śladzie ul. Złocieniowej, od ul. Agatowej

Budowa drogi publicznej o długości około 100 mb klasy dojazdowej  oznaczonej w MPZP symbolem 25 KDD z jezdnią szerokości 5.0 m i jednostronnym chodnikiem o szerokości 2.0 m, przebiegającą w śladzie odcinka drogi wewnętrznej ul. Złocieniowej, od ul. Agatowej w kierunku południowym do południowej granicy działki 237/8 obr.104 Podgórze

Opinia Audytu

Pobierz - Audyt-98_Budowa-drogi-publicznej-w-sladzie-ul.-Zlocieniowej-od-ul.-Agatowej_..docx - 36KB

Pobierz - rys.1-1.pdf - 1.19MB

Pobierz - rys.2-1.pdf - 1011KB

Pobierz - rys.3-1.pdf - 944KB

Pobierz - rys.4.pdf - 664KB

Pobierz - zlocieniowa.doc - 46KB

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariat@ztp.krakow.pl
tel. (dziennik podawczy): 12 616 8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602
tel. (dyspozytornia parkingów Park&Ride): 12 616 8687

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30

Od dnia 14 sierpnia 2020 roku do odwołania obowiązują nowe zasady wejścia interesantów do siedziby Zarządu Transportu Publiczego w Krakowie. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z dokumentem (pdf).

Od czwartku 15 października br. siedziba Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie będzie dostępna wyłącznie dla pracowników. Prosimy, by załatwianie spraw odłożyć w czasie. Wszelkie dokumenty i wnioski będzie można złożyć za pośrednictwem skrzynki podawczej znajdującej się w holu budynku, w formie elektronicznej na adres email sekretariatu sekretariat@ztp.krakow.pl lub za pośrednictwem operatora pocztowego (Dyspozytornia: 12 616 86 87, Dziennik Podawczy: 12 616 86 00, Sekretariat: 12 616 86 02).

W sprawach pilnych istnieje możliwość osobistego kontaktu po wcześniejszym umówieniu spotkania z pracownikiem.

Jednocześnie przypominamy o obowiązującym stanie epidemii oraz obostrzeniach i zaleceniach sanitarnych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W budynkach użyteczności publicznej wszyscy są zobowiązani stosować środki ochrony osobistej (dezynfekcja dłoni, zakładanie maseczki lub przyłbicy, rękawiczki) oraz należy zachować bezpieczną odległość od innych osób.

Deklaracja dostępności