1 lutego zmieni się taryfa biletowa w KMK – sprawdź zmiany

Fot. Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie

Od 1 lutego wchodzą zmiany w obowiązującej ofercie biletowej. Zmiany dotyczyć będą zarówno biletów jednorazowych, jak i okresowych:

 • Biletów czasowych do kasowania tzw. krótkoczasowych:
  • 20-minutowy – 4/2 zł ulgowy
  • 60-minutowy lub jednoprzejazdowy – 6/3 zł ulgowy
  • 90-minutowy – 8/4 zł ulgowy
  • Wspólny 70-minutowy – 7/3,50 zł ulgowy

Ceny biletów są jednakowe dla wszystkich stref biletowych.

 • Biletów jednoprzejazdowych do kasowania, grupowych do 20 osób:
  • Na I strefę – 50/25 zł ulgowy
  • Na wszystkie strefy – 60/30 zł ulgowy

Biletów czasowych do kasowania tzw. długoczasowych :

 • Na I strefę biletową:
  • 24-godzinny– 17/8,5 zł ulgowy
  • 7-dniowy – 56/28 zł ulgowy
 • Na wszystkie strefy biletowe:
  • 24-godzinny – 22/11 zł ulgowy
  • 48-godzinny – 35/17,50 zł ulgowy
  • 72-godzinny – 50/25 zł ulgowy
  • 7-dniowy – 68/34 zł ulgowy
  • Weekendowy rodzinny – 25 zł

W momencie kiedy pasażer nie wykorzysta wszystkich papierowych biletów, będzie mógł udać się do punktów sprzedaży biletów, gdzie do 31 lipca 2021 r. za ewentualną dopłatą będzie mógł dokonać wymiany biletów na aktualne.

Zmiany dotyczyć będą także biletów okresowych imiennych.

Dla posiadaczy statusu Karty Krakowskiej przygotowano specjalną ofertę imiennych biletów okresowych:

 • Miesięcznych:
  • na 1 linię na I strefę – 54/27 zł ulgowy
  • sieciowy na I strefę – 80/40 zł ulgowy
  • sieciowy na I i II strefę –103/51,50 zł ulgowy
  • sieciowy na I, II i III strefę – 116/58 zł ulgowy
 • Półrocznych:
  • na I strefę – 420/210 zł ulgowy
  • na I i II strefę – 515/257,50 zł ulgowy
  • na I, II i III strefę – 580/290 zł ulgowy
  • 5+1 na I strefę – 420/210 zł ulgowy

Dla osób nieposiadających statusu Karty Krakowskiej obowiązywać będzie następujący cennik biletów miesięcznych imiennych:

 • Na 1 linię na I strefę – 80/40zł ulgowy
 • Sieciowych
  • na I strefę – 148/74 zł ulgowy
  • na II strefę – 79/39,50 zł ulgowy
  • na III strefę  – 37/18,50 zł ulgowy
  • na I i II strefę – 158/79 zł ulgowy
  • na II i III strefę –96/48 zł ulgowy
  • na I, II i III strefę – 179/89,50 zł ulgowy
 • Specjalnych sieciowych (przy zakupie co najmniej 30 sztuk):
  • na I strefę – 110 zł
  • na I i II strefę – 126 zł
  • na I, II i III strefę – 146 zł
 • Socjalnych sieciowych:
  • na I strefę – 30 zł
  • na I i II strefę – 50 zł
  • na I, II i III strefę – 70 zł
 • Aktywizujących dla osób bezrobotnych:
  • na I strefę – 50 zł
  • na I i II strefę – 100 zł
  • na I, II i III strefę – 140 zł

Zmieni się także cena miesięcznych biletów imiennych zintegrowanych na przejazdy łączone:

 • na I strefę – 133/66,50 zł ulgowy
  • na II strefę – 71/35,50 zł ulgowy
  • na III strefę  – 33/16,50 zł ulgowy
  • na I i II strefę – 142/71 zł ulgowy
  • na I, II i III strefę – 161/80,50zł ulgowy

Istnieć będzie również możliwość zakupu grupowego, przez organizatorów wydarzeń lub imprez masowych dla ich uczestników, uprawnień do wielokrotnych przejazdów w I i II strefie biletowej:

Ceny dla grupy do 100 osób:

 • na 1 dobę – 300 zł
 • na 2 doby – 580 zł
 • na 3 doby – 810 zł
 • na 4 doby – 1100 zł
 • każda kolejna doba – 200 zł

Biura podróży będą miały możliwość wyrobienia dla swoich klientów imiennej Krakowskiej Karty Turystycznej uprawniającej posiadaczy do wielokrotnych przejazdów na obszarze wszystkich stref.

 • 1-dniowa – 17 zł
 • 2-dniowa – 35 zł
 • 3-dniowa – 50 zł

Opłaty dodatkowe (w przypadku uiszczenia w terminie 7 dni od wystawienia wezwania do zapłaty, wysokość opłaty obniżona jest do 50 % lub do 30 %):

 • Za brak ważnego biletu (dokumentu przewozu lub dokumentu poświadczającego uprawnienia do przejazdu bezpłatnego) – 240 zł
 • Za brak ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienia do przejazdu ulgowego – 160 zł
 • Za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt – 160 zł
 • Za spowodowanie nieuzasadnionego zatrzymania lub zmiany trasy pojazdu – 520 zł

Inne opłaty:

 • Za czynności związane z pobraniem opłaty dodatkowej lub wystawieniem wezwania do zapłaty w przypadku ich umorzenia – 16 zł
 • Za powtórne i kolejne wydanie karty elektronicznej (nośnika biletów okresowych i biletów wolnej jazdy) – 8 zł
 • Nie pobiera się opłat za pierwsze wydanie karty elektronicznej (nośnika biletów okresowych).
 • Nie pobiera się opłat za przewóz zwierząt i bagażu.

Tak prezentują się nowe strefy taryfowe

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariat@ztp.krakow.pl
tel. (centrala): 12 616-8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602
tel. (dyspozytornia parkingów Park&Ride): 12 616 8687

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30

Deklaracja dostępności