ZTP uruchomi nową linię autobusową łączącą Kliny Poranne z Borkiem Fałęckim

Staramy się eliminować kolejne obszary miasta bez zapewnionego dostępu do Komunikacji Miejskiej w Krakowie. Po Bodzowie, ul. Kozienickiej czy ul. Chełmońskiego kolejnym obszarem, gdzie uruchomiona zostanie nowa linia autobusowa jest południowa część os. Kliny. Linia zostanie poprowadzona z Borku Fałęckiego (przez ulice Zawiłą, Borkowską i Forteczną) do przystanku Kliny Poranne na ulicy Homolacsa. Przebieg trasy, zapewni dostęp dla mieszkańców południowej części
os. Kliny do komunikacji miejskiej, a na wspólnej trasie z linią 151/451 wzmocni istniejącą ofertę. Nowa linia funkcjonować będzie od poniedziałku 15 lutego.

Docelowo wspólnie z mieszkańcami tego rejonu będziemy jeszcze analizować, czy trasa nie powinna przebiegać przez ulicę Zakopiańską i Judyma, po skorygowaniu progów zwalniających.
Po przebudowie ulicy Czerwone Maki, rozważamy również jej wydłużenie do pętli autobusowo-tramwajowej Czerwone Maki P+R.

Linia ułatwi dojazd do miejsc nauki, pracy i rekreacji a także w kierunku centrum, szczególnie tym mieszkańcom, dla których dojście niemal jednego kilometra pod górę do najbliższego przystanku było szczególnie uciążliwe.

Nie jest to pierwsze ani ostatnie działanie poprawiające dostępność do komunikacji miejskiej przez Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie. Wkrótce przedstawimy kolejne propozycje.

Fot. Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
Przystanek końcowo-początkowy “Kliny Poranne”

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariat@ztp.krakow.pl
tel. (centrala): 12 616-8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602
tel. (dyspozytornia parkingów Park&Ride): 12 616 8687

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30

Deklaracja dostępności