Zmiany na pętli autobusowej pn. Nowy Kleparz przy ul. Prądnickiej

W związku z wprowadzaniem zmiany organizacji ruchu na pętli autobusowej pn. Nowy Kleparz przy ul. Prądnickiej Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie informuje, że:

– stanowisko nr 1 jest przeznaczone dla pojazdów wyjeżdżających z Krakowa (dla pasażerów „wsiadających”) oraz przystankiem początkowym;

– stanowisko nr 2 dla pojazdów kończących kursy w Krakowie (dla pasażerów „wysiadających”), a także przystankiem końcowym.

Wyjazd z pętli w kierunku al. Słowackiego odbywa się pomiędzy stanowiskami 4 i 5 zgodnie z załączonym schematem.

  1. Zabrania się parkowania pojazdów na terenie pętli pn. „Nowy Kleparz”, stanowiska służą wyłącznie do zatrzymywania się w celu wymiany pasażerów, po zakończeniu której pojazdy muszą niezwłocznie opuścić przystanek.

Należy stosować się do organizacji ruchu na pętli zgodnie z zamieszczonymi oznaczeniami.

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariat@ztp.krakow.pl
tel. (centrala): 12 616 8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30

Od 16 marca 2020, siedziba ZTP jest dostępna wyłącznie dla pracowników. Prosimy, by załatwianie spraw odłożyć w czasie. Wszelkie dokumenty i wnioski można składać elektronicznie na adres e-mail sekretariatu: sekretariat@ztp.krakow.pl, bądź poprzez wrzucenie korespondencji do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w Urzędzie Miasta Krakowa na pl. Wszystkich Świętych 3-4.

Dyspozytornia Parkingi Park&Ride 12 616 8687