Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie zamknięty dla bezpośredniej obsługi klienta

fot. Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie

Od poniedziałku, tj. 16 marca, siedziba Zarządu Transportu Publicznego będzie dostępna wyłącznie dla pracowników. Prosimy, by załatwianie spraw  odłożyć w czasie.
Wszelkie dokumenty i wnioski będzie można złożyć elektronicznie na adres e-mail sekretariatu: sekretariat@ztp.krakow.pl, bądź poprzez wrzucenie korespondencji do odpowiedniego pojemnika  umieszczonego w Urzędzie Miasta Krakowa na pl. Wszystkich Świętych 3-4.

Komunikat odnośnie biura Z.W. Renoma

UWAGA PASAŻEROWIE!
W trosce o bezpieczeństwo, w przypadku otrzymania wezwania do zapłaty z tytułu braku biletu, zaleca się korzystanie z drogi elektronicznej w przypadku chęci:

  1. okazania ważnego na moment kontroli biletu okresowego zapisanego na kartach miejskich na adres: reklamacje.krakow@zwrenoma.pl;
  2. dokonania płatności tytułem opłaty dodatkowej bądź opłaty manipulacyjnej na nr rachunku: 65 1090 1098 0000 0001 3176 8346 Santander Bank Polska S.A.;
  3. złożenia reklamacje na adres: reklamacje.krakow@zwrenoma.pl.
    Prosimy o ograniczenie wizyt osobistych w Punkcie Obsługi Klienta

ZW Renoma ul. Wileńska 2a Kraków. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy:

Zakłady Wielobranżowe Renoma Sp. z o.o.
tel. 12 306 77 11
e-mail: kontakt.krakow@zwrenoma.pl
godziny urzędowania: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godzinach 08:00 – 16:00 oraz środy w godzinach 10.00 – 18.00

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariat@ztp.krakow.pl
tel. (centrala): 12 616 8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30

Przypominamy o obowiązującym stanie epidemii oraz obostrzeniach i zaleceniach sanitarnych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W budynkach użyteczności publicznej wszyscy są zobowiązani stosować środki ochrony osobistej (dezynfekcja dłoni, zakładanie maseczki lub przyłbicy, rękawiczki) oraz należy zachować bezpieczną odległość od innych osób.

Dyspozytornia Parkingi Park&Ride 12 616 8687