Zarząd Transportu Publicznego ponownie otwarty dla bezpośredniej obsługi klienta

Od 8 lipca br. przywrócona zostaje bezpośrednia obsługa mieszkańców poprzez dziennik podawczy w godz. 7.30-15.30, bez konieczności wcześniejszego  umawiania  wizyt. Spotkanie z pracownikiem merytorycznym prowadzącym sprawę będzie możliwe po wcześniejszym, telefonicznym bądź mailowym ustaleniu terminu.

Jednocześnie przypominamy o obowiązującym stanie epidemii oraz obostrzeniach i zaleceniach sanitarnych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.  W budynkach użyteczności publicznej wszyscy są zobowiązani stosować środki ochrony osobistej (dezynfekcja dłoni, zakładanie maseczki lub przyłbicy, rękawiczki) oraz należy zachować bezpieczną odległość od innych osób.

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariat@ztp.krakow.pl
tel. (centrala): 12 616-8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602
tel. (dyspozytornia parkingów Park&Ride): 12 616 8687

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30

Deklaracja dostępności