Tag: Wielicka

otwarte-audyty
Przebudowa ul. Wielickiej w zakresie likwidacji skrzyżowania ul. Wodnej z ul. Wielicką oraz budowy skrzyżowania na ul. Wielickiej wraz z ulicą do skrzyżowania KD/D.5 i KD/D.4

Przebudowa ul. Wielickiej w zakresie likwidacji skrzyżowania ul. Wodnej z ul. Wielicką oraz budowy skrzyżowania na ul. Wielickiej wraz z ulicą do skrzyżowania KD/D.5 i KD/D.4

archiwalne-audyty
Rozbudowa ul.Wielickiej dla potrzeb obsługi komunikacyjnej inwestycji zlokalizowanej na działkach nr 142, 143/3, 144/2 obr. 51 Podgórze

Rozbudowa ulicy Wielickiej dla potrzeb obsługi komunikacyjnej inwestycji p.n. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, garażem podziemnym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną tj: drogami wewnętrznymi, chodnikami, naziemnymi miejscami postojowymi, budową zewnętrznych instalacji: elektrycznej (w tym oświetlenia terenu), kanalizacji sanitarnej i deszczowej (wraz ze zbiornikiem retencyjnym), budową wewnętrznych instalacji: wody, elektrycznej, słaboprądowej, teletechnicznej, centralnego ogrzewania z […]

archiwalne-audyty
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. M. Konopnickiej, Kamieńskiego i Wielickiej

BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ OD KŁADKI NA WIŚLE ŁĄCZĄCEJ KAZIMIERZ Z LUDWINOWEM WZDŁUŻ UL. MARII KONOPNICKIEJ DO RONDA MATECZNEGO, NASTĘPNIE WZDŁUŻ UL. KAMIEŃSKIEGO I WIELICKIEJ (WRAZ Z KŁADKĄ NA UL. KAMIEŃSKIEGO) W KRAKOWIE Opinia audytu dla projektu budowlanego   Projekt budowlany po uwagach audytu    Korekta ddr przy  włączeniu w al. Powstańców Śląskich Pismo z uwagami […]

archiwalne-audyty
Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi szpitala uniwersyteckiego w Krakowie – Prokocimiu

Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi szpitala uniwersyteckiego w Krakowie – Prokocim Opinia audytu  Dokumentacja po uwagach audytu II Pismo z uwagami audytu II Dokumentacja po uwagach audytu Pismo z uwagami audytu I

archiwalne-audyty
ROZBUDOWA ODCINKA UL. WIELICKIEJ W REJONIE STACJI ORLEN

ROZBUDOWA ODCINKA UL. WIELICKIEJ W REJONIE STACJI ORLEN Pismo z uwagami audytu  

archiwalne-audyty
Budowa odcinka drogi dojazdowej w rejonie ulic: Wielickiej, Prokocimskiej i Wodnej

Budowa odcinka drogi publicznej klasy dojazdowej w ciągu dróg oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru Wielicka – Wschód symbolami KD/D.3, KD/D.7  w rejonie ulic: Wielickiej, Prokocimskiej i Wodnej Opinia audytu Dokumentacja skorygowana po uwagach audytu Pismo z uwagami audytu

archiwalne-audyty
Remont przejścia podziemnego pod ulicą Wielicką w ciągu ulic Wlotowa-Prosta

Remont przejścia podziemnego pod ulicą Wielicką w ciągu ulic Wlotowa-Prosta – etap II wraz z instalacjami wewnętrznymi: elektryczną, kanalizacji opadowej oraz dostosowanie przejścia dla osób niepełnosprawnych poprzez montaż platform schodowych na działkach nr 1360, 1361, 1362, 1363, 1376 obr. 53 jedn. ewidn. Podgórze Opinia audytu

archiwalne-audyty
Zagospodarowanie terenu przy ul. Wielickiej

Zagospodarowanie terenu przy ul. Wielickiej w Krakowie w obrębie działek : 212, 211, 188, 210, 89/22, 89/23, 89/19, 89/18, 89/17 II opinia audytu II audyt Opinia audytu  

archiwalne-audyty
Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Wielickiej w Krakowie

Wyznaczenie przebiegu drogi rowerowej oraz rozwiązań polepszających warunki ruchu rowerowego wzdłuż ul. Wielickiej na odcinku od Cmentarza Podgórskiego do skrzyżowania Wielicka/Powstańców Wielkopolskich Ostateczna wersja projektu Pełna dokumentacja (zip) Opinia audytu: Projekt skorygowany z uwagi na problemy, które pojawiły się na etapie realizacji   Opinia audytu: ————————————————— Termin składnia uwag w formie komentarzy: 30.VII.2015

archiwalne-audyty
Koncepcja układu komunikacyjnego – rejon sk. ul. Wielickiej i Wlotowej

Koncepcja układu komunikacyjnego dla działek nr 328/1, 328/2, 328/3, 217/8, 223/5,223/ 6, 226/ 5 obr.50 Podgórze w Krakowie Termin składania uwag: 4.V.2015 r.