Tag: Strzelców

archiwalne-audyty
Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ul. Strzelców i Lublańskiej oraz dostosowanie tunelu łączącego ul. Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego

Budowy ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ul. Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ul. Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie: Opinia audytu – część 2 -Dostosowanie tunelu łączącego ul. Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego Projekt Budowlany – część 2 -Dostosowanie tunelu łączącego ul. Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego Opinia audytu dla […]

archiwalne-audyty
Budowa chodnika wzdłuż potoku Sudoł

Budowa chodnika wraz z oświetleniem w ramach ścieżki parkowej wzdłuż potoku Sudoł, na odcinku pomiędzy ulicami Naczelną i Strzelców w Krakowie na działkach nr: 67/70, 67/72, 753/1, 379, 67/71, 67/62, 67/61, 681/34, 681/36, 681/51, 681/51, 681/50, 681/53 obręb 22 Śródmieście oraz działkach nr : 125/1, 125/2, 126 obręb 21 Śródmieście Inwestor: Zarząd Zieleni Miejskiej w […]