Tag: Rydlówka

archiwalne-audyty
Przebudowa odcinka ul. Rydlówka i ul. Bonarka

Przebudowa odcinka ul. Rydlówka i ul. Bonarka w zakresie budowy chodnika oraz remont nawierzchni jezdni w zakresie wymiany warstwy ścieralnej Opinia audytu

archiwalne-audyty
Budowa odcinka drogi pomiędzy ul. M.Konopnickiej a ul. Rydlówka

Budowa odcinka drogi gminnej klasy D pomiędzy ul. M.Konopnickiej a ul. Rydlówka w Krakowie wraz z budową i przebudową sieci uzbrojenia terenu Opinia audytu

archiwalne-audyty
Budowa drogi wewnętrznej w rejonie ul. Rydlówka

Budowa drogi wewnętrznej wraz z chodnikiem, zjazdami i infrastrukturą techniczną i zjazdem publicznym na działki 290/2, 13/3, 16/2 obr. 30 Podgórze w rejonie ul. Rydlówka w Krakowie Opinia audytu