Tag: kładka

archiwalne-audyty
Budowa kładki pieszo-rowerowej na stacji kolejowej Kraków Bonarka

Budowa kładki pieszo-rowerowej wraz z dojściami i dojazdami w km 3.040 na stacji kolejowej Kraków Bonarka Opinia audytu  Dokumentacja skorygowana po uwagach audytu Pismo z uwagami audytu

archiwalne-audyty
Koncepcja budowy kładki dla pieszych nad linią kolejową nr 8 (połączenie ul. Żabiniec -Langiewicza)

Koncepcja budowy kładki dla pieszych nad linią kolejową nr 8 Kraków Główny – Warszawa Zachodnia (połączenie ul. Żabiniec i ul. Langiewicza)\ Pismo z uwagami audytu

archiwalne-audyty
Budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wisłę “Kazimierz-Ludwinów”

Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wisłę “Kazimierz-Ludwinów” wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę Opinia audytu Opinia audytu z dnia 7 sierpnia 2015 ————————————————– Termin składania uwag w formie komentarzy: 21.VII.2015