Tag: Jasnogórska

archiwalne-audyty
Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej

Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa Opinia audytu dla projektu budowlanego  Projekt Budowlany Opinia audytu dla koncepcji Koncepcja  – data opublikowania 27 stycznia 2017  

archiwalne-audyty
BUDOWA ZJAZDU Z DROGI KRAJOWEJ ORAZ PRZEBUDOWA DROGI SERWISOWEJ PRZY UL. JASNOGÓRSKIEJ W KRAKOWIE

BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO (SALON SAMOCHODOWY WRAZ SERWISEM) Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (WEWNĄTRZ BUDYNKU I POZA BUDYNKIEM) ORAZ KOMUNIKACYJNĄ WRAZ Z NAZIEMNYMI MIEJSCAMI POSTOJOWYMI ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU Z ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY (PYLONY INFORMACYJNE, CHORĄGWIE REKLAMOWE), WIAT NA DZIAŁKACH NR 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 221, 224, 258 OBR. 34, JEDN. EWID. KROWODRZA PRZY UL. […]

archiwalne-audyty
Przebudowa ul. Jasnogórskiej w Krakowie w zakresie budowy pasa włączenia

Przebudowa ul. Jasnogórska w Krakowie w zakresie budowy pasa włączenia do ruchu, drogi serwisowej i przepustu, budowa i odbudowa rowu melioracyjnego na działce  nr 1093 obr. 34 Krowodrza Opinia audytu Termin składania uwag  w formie komentarzy: 6.VII.2015 r.