Tag: al. Pokoju

archiwalne-audyty
Przebudowa zjazdu publicznego z al. Pokoju

Przebudowa zjazdu publicznego z al. Pokoju wraz z przebudową drogi wewnętrznej w ramach KDL wyznaczonej w MPZP “Czyżyny -Łęg” na działkach nr: 9/9, 9/10, 9/11, 9/12, 421, 422 obr. 54 Nowa Huta przy al. Pokoju w Krakowie Opinia audytu

archiwalne-audyty
Budowa drogi klasy L łączącej Al. Pokoju i ul. Fabryczną

Budowa drogi klasy L łączącej Al. Pokoju i ul. Fabryczną w Krakowie Dokumentacja po uwagach audytu Opinia audytu

archiwalne-audyty
Budowa zjazdów z al. Pokoju i ul. Fabrycznej związana z budową centrum sportowego

Budowa zjazdów z al.Pokoju i ul. Fabrycznej w ramach inwestycji:  Wielofunkcyjne centrum sportowe z infrastrukturą techniczną, parkingami i zagospodarowaniem terenu przy al. Pokoju w Krakowie w północnej części działki nr 413/1 obręb 5 Śródmieście Opinia audytu Dokumentacja po uwagach audytu Pismo z uwagami audytu 

archiwalne-audyty
Budowa ścieżki rowerowej i chodnika wzdłuż al. Pokoju

Budowa ścieżki rowerowej i chodnika wzdłuż al. Pokoju – zadanie planowane do realizacji w związku z przebudową ciepłociągu Dokumentacja po uwagach audytu Pismo z uwagami audytu 

archiwalne-audyty
Budowa zabudowy mieszkaniowej przy al. Pokoju i ul. Fabrycznej

ZESPÓŁ ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ Z USŁUGAMI ORAZ ZESPÓŁ ZABUDOWY BIUROWEJ Z GARAŻAMI PODZIEMNYMI NA DZIAŁKACH NR 398/6, 398/7, 398/8, 398/9, 398/10, 398/11 OBR. 5 ŚRÓDMIEŚCIE WRAZ Z DROGAMI, CHODNIKAMI I MIEJSCAMI POSTOJOWYMI NA TERENIE, ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ WJAZDEM PRZY ALEI POKOJU I UL. FABRYCZNEJ W KRAKOWIE Opinia audytu

archiwalne-audyty
Budowa zespołu budynków usługowych przy al. Pokoju w Krakowie

Budowa zespołu budynków usługowych (biurowych) z usługami komercyjnymi, instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi, zagospodarowaniem terenu, wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną wewnętrzną na działkach nr 455/10, 455/11, 455/12, 455/13, 455/14 obręb 5 Śródmieście, budową reprezentacyjnego placu na dz. nr 455/14, 488/4 obr. 5, przebudową istniejącego zjazdu na dz. nr 263/3 obr. 17 oraz budową zjazdu z […]