Specjalny chodnik przy ul. Starowiślnej

Skrzyżowanie ul. Starowiślnej i Dajwór od dawna powodowało wśród pieszych dyskomfort. Bardzo szeroki wlot ul. Dajwór oraz kąt pod jakim obie ulice się krzyżują sprawiał, że piesi naturalnie dążąc do poruszania się możliwie najkrótszą drogą, chodzili po skrzyżowaniu.

Brak chodnika po stronie zachodniej, brak przejścia pieszych, a także niewymuszający na kierowcach redukcję prędkości wjazd w ul. Dajwór był mówiąc wprost, niebezpieczny dla pieszych.

Na przeciw oczekiwaniom pieszych wyszedł Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu z bardzo prostym pomysłem wyznaczenia specjalnego chodnika urządzeniami BRD. Co ciekawe, nowa organizacja ruchu nie tylko pieszym ułatwia poruszanie się wzdłuż ul. Starowiślnej. Nowy chodnik wytworzył krawędź, przy której można było wyznaczyć nowe miejsca postojowe dla samochodów.

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariat@ztp.krakow.pl
tel. (centrala): 12 616 8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30

Od dnia 14 sierpnia 2020 roku do odwołąnia obowiązują nowe zasady wejścia interesantów do siedziby Zarządu Transportu Publiczego w Krakowie. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z dokumentem (pdf).

Przypominamy o obowiązującym stanie epidemii oraz obostrzeniach i zaleceniach sanitarnych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W budynkach użyteczności publicznej wszyscy są zobowiązani stosować środki ochrony osobistej (dezynfekcja dłoni, zakładanie maseczki lub przyłbicy, rękawiczki) oraz należy zachować bezpieczną odległość od innych osób.

Dyspozytornia Parkingi Park&Ride 12 616 8687

Deklaracja dostępności