Rozpoczynamy konsultacje społeczne dotyczące Strefy Płatnego Parkowania

W dniach 16 kwietnia – 7 maja 2019 r., Zarząd Transportu Publicznego prowadzi konsultacje społeczne poświęcone projektowi uchwały zmieniającej reguły funkcjonowania strefy płatnego parkowania w Krakowie. ZTP zakłada wzrost stawek opłat za postój oraz włączenie do SPP dwóch nowych obszarów miasta.

Foto:// Razem w ruchu

W celu poinformowania mieszkańców o skali proponowanych zmian oraz zebraniu uwag, ZTP zdecydował się na przeprowadzenie konsultacji społecznych:

  • w dniu 25 IV 2019 r. W godzinach 16-20 odbędzie się otwarte spotkanie z mieszkańcami w Centrum Dialogu na ul. Brackiej
  • pod adresem konsultacje@ztp.krakow.pl zbierane będą uwagi pisemne
  • na stronie ztp.krakow.pl umieszczona zostanie ankieta zamknięta dotycząca proponowanych zmian
powered by Typeform

Spis uwag oraz wyniki ankiety zostaną ogłoszone na stronach ztp.krakow.pl oraz krakow.pl

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariat@ztp.krakow.pl
tel. (centrala): 12 616 8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30