Rozpoczynamy konsultacje społeczne dotyczące Strefy Płatnego Parkowania

W dniach 16 kwietnia – 7 maja 2019 r., Zarząd Transportu Publicznego prowadzi konsultacje społeczne poświęcone projektowi uchwały zmieniającej reguły funkcjonowania strefy płatnego parkowania w Krakowie. ZTP zakłada wzrost stawek opłat za postój oraz włączenie do SPP dwóch nowych obszarów miasta.

Foto:// Razem w ruchu

W celu poinformowania mieszkańców o skali proponowanych zmian oraz zebraniu uwag, ZTP zdecydował się na przeprowadzenie konsultacji społecznych:

  • w dniu 25 IV 2019 r. W godzinach 16-20 odbędzie się otwarte spotkanie z mieszkańcami w Centrum Dialogu na ul. Brackiej
  • pod adresem konsultacje@ztp.krakow.pl zbierane będą uwagi pisemne
  • na stronie ztp.krakow.pl umieszczona zostanie ankieta zamknięta dotycząca proponowanych zmian
powered by Typeform

Spis uwag oraz wyniki ankiety zostaną ogłoszone na stronach ztp.krakow.pl oraz krakow.pl

Dowiedz się jeszcze więcej

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariat@ztp.krakow.pl
tel. (centrala): 12 616 8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30