Regulacje prawne – komunikacja publiczna

Ustawy
Prawo lokalne

  • Uchwała Nr XI/98/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miejska Kraków.
  • Uchwała Nr LXI/1328/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21.12.2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem jest Gmina Miejska Kraków udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów (zawiera wykaz przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem jest Gmina Miejska Kraków, udostępnionych dla operatorów i przewoźników).Dokumenty strategiczne

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariatdt@ztp.krakow.pl
tel. (centrala): 12 616 8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30