Raport z konsultacji społecznych dotyczących przebudowy ul. Starowiślnej

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie w terminie od 10 marca do 30 kwietnia 2020 roku przeprowadził  konsultacje społeczne dotyczące planowanej przebudowy ul. Starowiślnej na odcinku od ul. Dietla do Mostu Powstańców Śląskich. 

Przedmiotem konsultacji było wypracowanie wspólnie z mieszkańcami, przedsiębiorcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz innymi zainteresowanymi podmiotami, docelowego wariantu geometrii i organizacji ruchu ulicy Starowiślnej.

Pierwotne zamierzenia dotyczące warsztatów planowania partycypacyjnego bardzo szybko od rozpoczęcia konsultacji, pokrzyżowała epidemia. Postanowiliśmy jednak nie poddawać się i podjąć wyzwanie przeprowadzenia warsztatów przy użyciu narzędzi internetowych.

Zanim doszło do spotkań, w terminie od 17 marca do 30 kwietnia 2020 udostępniliśmy ankietę – elektroniczny formularz konsultacyjny. Przez 6 tygodni na pytania odpowiedziało 1214 osób.

Przed świętami, między 8 a 14 kwietnia 2020 uruchomiliśmy rekrutację na warsztaty. Do udziału wylosowano 15 osób dobranych kwotowo wg jednej z pięciu grup interesariuszy:

  • mieszkańcy analizowanego odcinka ul. Starowiślnej,
  • mieszkańcy ulic sąsiednich,
  • przedsiębiorcy z ul. Starowiślnej,
  • przedstawiciele organizacji pozarządowych,
  • aktywiści miejscy.

W spotkaniach brali też udział przedstawiciele Rady Dzielnicy I, Zarządu Transportu Publicznego, Zarządu Dróg Miasta Krakowa i Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu UMK, a w czasie pierwszego spotkania – 16 kwietnia 2020 – prezentację wygłosił specjalista w zakresie urbanistyki.

Następnie każda z 3 grup odbyła 2 spotkania robocze, których założeniem było wypracowanie własnych rozwiązań kształtu ulicy, z udziałem urzędników i moderatora. Uczestnicy warsztatów mieli możliwość zgłaszania propozycji rozwiązań i dyskusji na ich temat oraz nanoszenia wypracowanych rozwiązań na interaktywny plan ulicy (oprogramowanie Remix Streets).

W bardzo otwartej, kulturalnej i pełnej wzajemnego szacunku atmosferze udało się wypracować 3 nowe warianty przekroju ul. Starowiślnej. 12 maja 2020 spotkaliśmy się z wszystkimi uczestnikami warsztatów raz jeszcze by podsumować efekty wspólnej pracy.

Szczegóły znajdziecie w poniżej zamieszczonym raporcie w formacie pdf.

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariat@ztp.krakow.pl
tel. (centrala): 12 616 8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30

Przypominamy o obowiązującym stanie epidemii oraz obostrzeniach i zaleceniach sanitarnych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W budynkach użyteczności publicznej wszyscy są zobowiązani stosować środki ochrony osobistej (dezynfekcja dłoni, zakładanie maseczki lub przyłbicy, rękawiczki) oraz należy zachować bezpieczną odległość od innych osób.

Dyspozytornia Parkingi Park&Ride 12 616 8687