Propozycje zmian w Strefie Płatnego Parkowania

Zarząd Transportu Publicznego

Zarząd Transportu Publicznego opracował propozycje zmian w organizacji Strefy Płatnego Parkowania. Korekty będą dotyczyć godzin obowiązywania poszczególnych stref i wysokości abonamentu mieszkańca. Propozycje są odpowiedzią na postulaty mieszkańców i przedsiębiorców pracujących w centrum Krakowa, którzy mają problemy ze znalezieniem miejsc parkingowych.

Najważniejszą proponowaną zmianą, dotyczącą wszystkich kierowców jest wydłużenie czasu obowiązania stref:

  • strefa A miałaby funkcjonować od poniedziałku do niedzieli w godz. 8-22,
  • strefy B i C – tak jak do tej pory – od poniedziałku do soboty, ale o dwie godziny dłużej – od godz. 8 do 20.

Zmiany są odpowiedzią na prośby mieszkańców. Znaczące dotyczą strefy A, która znajduje się w ścisłym centrum, gdzie ruch wieczorami i w weekendy związany jest z nocnym życiem miasta. Krakowianie w tych godzinach mają problem ze znalezieniem miejsc postojowych przy miejscu zamieszkania, skarżą się na hałas wywołany nadmiernym ruchem samochodowym. Także przedsiębiorcy od lat postulowali, by wydłużyć czas obowiązywania SPP.

Proponowane są również zmiany w wysokości abonamentu mieszkańca. Do tej pory wynosił on 10 zł miesięcznie.

Jeśli zmiany weszłyby w życie, to abonament mieszkańca wynosiłby:

  • w strefie A – 100 zł miesięcznie,
  • w strefach B i C – 80 zł miesięcznie.

Proponowane rozwiązania zostały przekazane radnym, którzy zajmą się tym tematem w najbliższych tygodniach.

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariat@ztp.krakow.pl
tel. (centrala): 12 616-8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602
tel. (dyspozytornia parkingów Park&Ride): 12 616 8687

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30

Deklaracja dostępności