Powstaną standardy infrastruktury pieszej

W środę 26 lutego Zarząd Transportu Publicznego podpisał z Biurem Projektowym Vegmar Sp. z o.o. z Warszawy umowę na sporządzenie “Standardów infrastruktury pieszej miasta Krakowa”.

Dokument ma być gotowy do 21 września 2020 roku. Będzie powstawał etapowo, ponieważ Wykonawca został zobligowany do uzgodnienia opracowania z wszystkimi jednostkami miejskimi prowadzącymi inwestycji, takimi jak Zarząd Dróg Miasta Krakowa, Zarząd Zieleni Miejskiej, Zarząd Inwestycji Miejskich oraz Zarząd Infrastruktury Sportowej.

Standardy poddane zostaną także konsultacjom społecznym. Jest to o tyle ważne, iż dokument zawierać ma przykłady najlepszych praktyk z zagranicy. Chodzi o rozwiązania infrastrukturalne znacząco poprawiające przede wszystkim bezpieczeństwo pieszych, ale i komfort poruszania się.

ZTP chce aby standardy piesze, wzorem standardów rowerowych, zostały przyjęte zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa, dzięki czemu łatwiej będzie przekonywać projektantów, a ostatecznie uzgadniać na etapie projektowym, korzystne z punktu widzenia pieszych oraz osób z niepełnosprawnością, rozwiązania infrastrukturalne.

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariat@ztp.krakow.pl
tel. (centrala): 12 616 8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30

Od 16 marca 2020, siedziba ZTP jest dostępna wyłącznie dla pracowników. Prosimy, by załatwianie spraw odłożyć w czasie. Wszelkie dokumenty i wnioski można składać elektronicznie na adres e-mail sekretariatu: sekretariat@ztp.krakow.pl, bądź poprzez wrzucenie korespondencji do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w Urzędzie Miasta Krakowa na pl. Wszystkich Świętych 3-4.

W sprawach pilnych istnieje możliwość osobistego kontaktu po wcześniejszym umówieniu spotkania z pracownikiem.

Dyspozytornia Parkingi Park&Ride 12 616 8687