Pierwsze tablice Systemu Informacji Miejskiej już w tym roku!

System Informacji Miejskiej, potocznie nazywany SIM-em, ma za zadanie ujednolicić pod kątem wizualnym i konstrukcyjnym nośniki informacyjne na terenie Krakowa, m.in.: tablice z nazwami ulic, tablice kierunkowe dla ruchu pieszego, tablice kierunkowe dla ruchu kołowego czy totemy informacyjne w najważniejszych punktach miasta.

fot. Bogusław Świerzowski

Od kwietnia ubiegłego roku w Zarządzie Transportu Publicznego w Krakowie funkcjonuje Dział Systemu Informacji Miejskiej, w którego kompetencjach jest wdrażanie, nadzór nad SIM, a także projektowanie i akceptowanie projektów graficznych SIM. Obecnie jesteśmy w trakcie ostatniego etapu procesu projektowego, polegającego na uzupełnieniu manuala graficznego i dokumentacji złożeniowej, zaś po jego zakończeniu na ten rok planowane jest przeprowadzenie w okolicach DH Jubilat etapu pilotażowego, w ramach którego przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne.

  

Dowiedz się jeszcze więcej

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariat@ztp.krakow.pl
tel. (centrala): 12 616 8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30