Zmiana organizacji ruchu
w strefie płatnego parkowania
Korekcie poddana zostanie lokalizacja miejsc postojowych - te zajmujące zbyt dużą część chodników zostaną przesunięte lub usunięte.

Podstawa prawna:
Dziennik Ustaw Nr 220 poz. 2181 z dnia 3 lipca 2003 roku (z póź. zmianami) w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu dorogowego i warunków ich umieszczania na drodze.

Wejdź na mapę strefy i sprawdź, czy korekta obejmie Twoją ulicę!

P1
P2
P3
P4
P5
P7
P8