Ograniczenia komunikacji miejskiej kluczowe dla jej funkcjonowania

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie

Zmiany ograniczające funkcjonowanie komunikacji miejskiej mają na celu dostosowanie oferty transportu zbiorowego do zmniejszonych potrzeb przewozowych (liczba pasażerów zmniejszyła się obecnie dziesięciokrotnie) oraz zapewnienia dobrego funkcjonowania komunikacji miejskiej po zakończeniu epidemii. Średnio, tygodniowo na realizację kursów tramwajów i autobusów wpływa ok. 7,4 mln zł mniej z biletów.

Przed wprowadzeniem stanu epidemii pojazdami komunikacji miejskiej tygodniowo podróżowało ok. 7, 5 mln pasażerów. Obecnie jest ich ok. 700 tys. Do wystąpienia epidemii koronawirusa dochody z biletów na utrzymanie komunikacji wynosiły średnio 8 mln zł na tydzień, teraz jest to ok. 600 tys. zł. Przedtem w każdym tygodniu miasto dopłacało do funkcjonowania tramwajów i autobusów ok. 4,6 mln zł w ciągu 7 dni, obecnie jest to dwukrotnie więcej – ok. 6 mln zł.

Wprowadzenie dużych ograniczeń w kursowaniu komunikacji miejskiej ma pozwolić na konieczne w tej sytuacji oszczędności, po ok. 1 mln zł dziennie, co pozwoli na lepsze funkcjonowanie transportu zbiorowego w Krakowie w kolejnych miesiącach.

Przypomnijmy, że głównym założeniem zmian wprowadzonych od niedzieli, 12 kwietnia jest ograniczenie funkcjonowania linii tramwajowych i autobusowych miejskich wyłącznie do okresów szczytowych, gdy występuje zapotrzebowanie na transport do i z zakładów pracy, czyli w godzinach: 4.30-8.00, 12.30-16.00 oraz 19.00-22.30 (wybrane linie).

W tych okresach zostają utrzymane częstotliwości kursowania właściwe dla danego dnia tygodnia (z uwzględnieniem wszystkich obowiązujących już ograniczeń). W okresach pozaszczytowych (8.00-12.30 oraz 16.00-19.00) kursują wybrane linie z częstotliwością co 60 minut.

Szczegółowe rozkłady jazdy na stronie internetowej http://rozklady.ztp.krakow.pl/

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariat@ztp.krakow.pl
tel. (centrala): 12 616 8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30

Przypominamy o obowiązującym stanie epidemii oraz obostrzeniach i zaleceniach sanitarnych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W budynkach użyteczności publicznej wszyscy są zobowiązani stosować środki ochrony osobistej (dezynfekcja dłoni, zakładanie maseczki lub przyłbicy, rękawiczki) oraz należy zachować bezpieczną odległość od innych osób.

Dyspozytornia Parkingi Park&Ride 12 616 8687