Oficer zadba o potrzeby pieszych

W strukturze nowopowstałego Zarządu Transportu Publicznego pojawi się funkcja oficera pieszego. Idea jest podobna jak w przypadku znanego już krakowianom oficera rowerowego – chodzi o to, by kompleksowo i na bieżąco dbać o wygodę poruszania się pieszo po mieście.

Zarząd Transportu Publicznego przejmie część zadań, którymi zajmował się do tej pory Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu. Oprócz zarządzania wszystkim, co ma związek z kursowaniem autobusów i tramwajów, w jego kompetencjach będą też sprawy rowerzystów, rolkarzy czy pieszych.

Specjalista na posterunku

Potrzebami tych ostatnich zajmie się oficer pieszy. Pracy mu na pewno nie zabraknie. Jego zadaniem będzie np. sprawdzanie, czy obecna organizacja ruchu (w tym ta wprowadzona niedawnymi zmianami w strefie płatnego parkowania) zabezpiecza potrzeby pieszych, ze szczególnym uwzględnieniem tych z ograniczoną mobilnością. Będzie to bardzo istotne przy okazji prowadzonych remontów czy inwestycji. Chodzi o to, aby zapewnione były bezpieczne i nie wymagające znacznego wydłużenia trasy obejścia.

Do oficera pieszego będzie można zgłosić takie problemy jak niebezpieczne punkty, brak przejścia, zły stan nawierzchni, zbyt długi czas oczekiwania na zielone światło, albo potrzebę zbudowania chodnika w miejscu, w którym piesi wydeptali ścieżkę. W części przypadków, tych najbardziej oczywistych, sprawa będzie mogła zostać załatwiona bezpośrednio przez oficera. W pozostałych będzie on wnioskował o podjęcie działań przez odpowiednie miejskie jednostki i monitorował realizację.

Jasne procedury

Oprócz bieżącej działalności „interwencyjnej”, jednym z kluczowych zadań stojących przed oficerem ma być wypracowanie standardów pieszych, które będą mieć zastosowanie przy wszystkich późniejszych inwestycjach. Będą tam zawarte informacje np. o wymaganych szerokościach chodników, nawierzchni, krawężnikach, elementach wspierających osoby z ograniczoną mobilnością – wszystkim tym, co wpływa na komfort poruszania się po mieście.

Te zasady będą przekazywane projektantom przy okazji zlecania im kolejnych zamówień. Można więc powiedzieć, że oficer ma wypracować standardy, dzięki którym jego interwencja będzie rzadziej potrzebna, gdyż nowa czy przebudowywana infrastruktura będzie już spełniać wszystkie oczekiwania – będzie przyjazna dla różnych grup użytkowników, w tym pieszych.

W Krakowie coraz większą uwagę przykłada się do komfortu pieszych. Już wkrótce będą oni mieli swojego reprezentanta, który jeszcze lepiej zadba o ich potrzeby.

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariat@ztp.krakow.pl
tel. (centrala): 12 616 8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30

Od dnia 14 sierpnia 2020 roku do odwołąnia obowiązują nowe zasady wejścia interesantów do siedziby Zarządu Transportu Publiczego w Krakowie. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z dokumentem (pdf).

Przypominamy o obowiązującym stanie epidemii oraz obostrzeniach i zaleceniach sanitarnych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W budynkach użyteczności publicznej wszyscy są zobowiązani stosować środki ochrony osobistej (dezynfekcja dłoni, zakładanie maseczki lub przyłbicy, rękawiczki) oraz należy zachować bezpieczną odległość od innych osób.

Dyspozytornia Parkingi Park&Ride 12 616 8687

Deklaracja dostępności