Od niedzieli zmiany na Kazimierzu

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie

W związku ze zmianami w strefie płatnego parkowania i powstaniem śródmiejskiej strefy płatnego parkowania w Krakowie m.in. na terenie Kazimierza, 22 września, Miasto zastąpi Strefę Czystego Transportu nową Strefą Ograniczonego Ruchu. Zmienione zostaną również zasady wjazdu pojazdów zaopatrzenia do ścisłego centrum miasta.

Z granicami można zapoznać się tutaj.

Co ważne, od 22 września ograniczeniu poprzez zmianę treści na tabliczkach pod znakami B-1 ulegnie czas, w którym pojazdy zaopatrzenia będą mogły wjechać do ścisłego centrum, gdzie w miejsce dotychczasowej godz. 10.00 wprowadzona zostanie godz. 9.30.

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariat@ztp.krakow.pl
tel. (centrala): 12 616 8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30