Misja Miasto

„Misja Miasto” – relacja z konferencji

W dniu 20 marca 2018 roku w Muzeum Inżynierii Miejskiej odbyła się konferencja „Misja Miasto”. Organizatorem konferencji był Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu. Inicjatywa miała na celu wymianę doświadczeń i wiedzy na temat zarządzania infrastrukturą drogową oraz organizacją transportu. Była to druga edycja wydarzenia, w czasie którego koncentrowano się również na wyzwaniach jakimi są: realizacja misji zmierzającej do podniesienia komfortu życia mieszkańców, przy utrzymywaniu dobrego wizerunku jednostki miejskiej i szacunku wobec jej pracowników.

W trakcie konferencji starano się odpowiedzieć na pytanie: jak powinna wyglądać prawidłowa komunikacja jednostek z mieszkańcami. Nieoceniony w tej kwestii był panel dyskusyjny „W jaki sposób przygotować zespół pracowników do codziennej komunikacji z mieszkańcami”, podczas którego wspólnie przewoźnicy oraz jednostki wymieniały się spostrzeżeniami i doświadczeniami. Niezwykle cenne informacje zostały przekazane przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie, który prezentował „Wizję zero – jako narzędzie do promocji miasta”.

Firma ZW Renoma zaprezentowała natomiast pozytywne doświadczenia związane z wprowadzeniem w Krakowie umundurowanych kontrolerów biletów. Mobilis z kolei opowiedział o swoich obserwacjach z perspektywy prywatnego przewoźnika autobusowego.

Uczestnicy spotkania mieli również możliwość zapoznania się z najlepszymi praktykami w zakresie wzmacniania wizerunku służby pracowników komunalnych dla skutecznego funkcjonowania miasta, jak również poznania długofalowych efektów kampanii wizerunkowej, dotyczącej strefy płatnego parkowania w Warszawie (Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie). Zaprezentowano także modelowe zasady zarządzania, dostosowane do wzrastających potrzeb mieszkańców, zwłaszcza w kontekście komfortowego i szybkiego podróżowania w obrębie dużych aglomeracji. Istotnym elementem było tu podkreślenie roli alternatywnych środków transportu, takich np. jak rowery, które cieszą się coraz większą popularnością. Właśnie o promowaniu mobilności aktywnej mówił Marcin Wójcik z Działu ds. Mobilności Aktywnej ZIKiT.

Olivier Schneider, Członek Francuskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zaprezentował w jaki sposób we Francji komunikowane są wszelkie zmiany dotyczące organizacji ruchu, a szczególnie zwiększenia bezpieczeństwa pieszych. Łukasz Franek, Dyrektor ds. Transportu ZIKiT przedstawił jak reorganizacja w strefie płatnego parkowania wpłynęła na pieszych w mieście.

W trakcie konferencji niezwykle cenne było to, że uczestnicy mieli okazję do zapoznania się ze studiami przypadków nie tylko z Polski, ale również zza granicy. Dzięki temu można było przekonać się jak skutecznie, korzystając z nowoczesnych narzędzi i metod, można zarządzać infrastrukturą drogową oraz komunikacją z odbiorcami. Spotkanie pokazało również jak pozytywny wpływ na wspólny dialog ma kierowanie akcji wizerunkowych i edukacyjnych do mieszkańców – powiedział Andrzej Mikołajewski, Dyrektor Naczelny ZIKiT.

Konferencja przyczyniła się do umocnienia wzajemnych kontaktów między jednostkami, tym samym do wymiany wzajemnych doświadczeń także w przyszłości.

Organizator: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

Partnerzy wydarzenia: Muzeum Inżynierii Miejskiej, Mobilis Sp. z o.o., ZW Renoma, MPK S.A. w Krakowie.

Relacja wideo
ZdjęciaWywiady
Tadeusz Trzmiel – Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Inwestycji i Infrastruktury
Tomasz Tosza – Zastępca Dyrektora, Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
Grzegorz Dyrkacz, Marek Gancarczyk – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie
Magdalena Selder – Dyrektor marketingu Mobilis
Jan Jakiel – Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie, Marcin Bonisławski – ZW Renoma w Sopocie
Olivier Schneider – Francuska Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Łukasz Franek – Zastępca Dyrektora ds. Transportu, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
Publikacja

Pobierz - folder-konferencja-Misja-Miasto-2.pdf - 6.25MB

Prezentacje

Pobierz - Bonislawski_MiMiprez.pdf - 1.07MB


GDE Error: Requested URL is invalid

Pobierz - Franek-Misja-miasto-2_LF.pdf - 10.27MB


Pobierz - Tosza-Tomasz-Jaworzno-prezentacja-.pdf - 8.54MB


Pobierz - Wojcik-promowanie-mobilnosci-aktywnej.pdf - 3.68MB

Program

Pobierz - program-konferencja-Misja-Miasto-2.pdf - 1.64MB