Konsultacje społeczne dotyczące przebudowy ul. Starowiślnej

Zarząd Transportu Publicznego informuje, że w terminie od 10 marca do 30 kwietnia 2020 roku odbędą się konsultacje społeczne dotyczące planowanej przebudowy ul. Starowiślnej na odcinku od ul. Dietla do Mostu Powstańców Śląskich. 

Przedmiotem konsultacji będzie wypracowanie wspólnie z mieszkańcami, przedsiębiorcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz innymi zainteresowanymi podmiotami, docelowego wariantu geometrii i organizacji ruchu ulicy Starowiślnej.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w 3 formach:

  • W dniach 11-16 marca dostępny będzie formularz rejestracyjny dla zainteresowanych udziałem w moderowanych warsztatach planowania partycypacyjnego. Z uwagi na epidemię koronawirusa spotkania warsztatowe zostały odwołane.
  • W dniach 17 marca – 30 kwietnia na stronie ztp.krakow.pl/konsultacje-starowislna/ dostępny jest elektroniczny formularz konsultacyjny, służący zebraniu opinii interesariuszy odnośnie zamierzenia inwestycyjnego.
  • W ostatnim etapie przyjmowane będą indywidualne wnioski mieszkańców podczas dyżurów eksperckich, które odbędą się w siedzibie Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie przy ul. Wielopole 1 w terminach: 16 kwietnia od 10:00 do 13:00 oraz 17 kwietnia od 15:00 do 19:00.

Jeśli nie wyświetla Ci się ankieta konsultacyjna, kliknij w poniższy link
https://zdmk.typeform.com/to/CtdXQ1

Poniżej publikujemy 3 warianty planowanej przebudowy ul. Starowiślnej.

Grafika “Starowiślna W0” przedstawia typowy przekrój odpowiadający przygotowanej w 2016 roku Koncepcji przebudowy torowiska tramwajowego w ul. Starowiślnej.

Zakwalifikowani do udziału w warsztatach planowania partycypacyjnego mieszkańcy zostaną poinformowani i zaproszeni do uczestnictwa w warsztatch drogą elektroniczną lub telefoniczną. Interesariusze zostaną przydzieleni do 3 grup warsztatowych. Każda z grup odbędzie dwa spotkania, w których udział wezmą także przedstwiciele Zarządu Transportu Publicznego, Zarządu Dróg Miasta Krakowa oraz Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu.

Do 15 maja 2020 roku zostanie przygotowany raport z konsultacji.

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariat@ztp.krakow.pl
tel. (centrala): 12 616 8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30