Konsultacje społeczne poszerzenia Obszaru Płatnego Parkowania

Aktualizacja 22 kwietnia 2020

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie informuje, że w terminie od 1 kwietnia do 1 czerwca 2020 roku trwać będą konsultacje społeczne dotyczące poszerzenia strefy płatnego parkowania.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach:

– otwartego w terminie 6-10 kwietnia 2020 pod adresem ztp.krakow.pl/konsultacje-spp/formularz/ formularza internetowego z możliwością wpisania pytania dotyczącego obszaru 

– dyżuru telefonicznego osób merytorycznych w zakresie przedmiotu konsultacji w terminie 20 kwietnia – 8 maja 2020 w dni pracujące w godz. 12-15. Numer telefonu zostanie podany na 4 dni przed okresem rozpoczęcia dyżuru.

– otwartej w terminie 20 kwietnia – 20 25 maja 2020 ankiety internetowej pod adresem ztp.krakow.pl/konsultacje-spp/ankieta/

– webinarium w dniu 27 maja 2020 w godz. 17:00 -18:30 z udziałem merytorycznych pracowników i przedstawicieli właściwych dla obszarów Rad Dzielnic.

Przedmiotem konsultacji jest pozyskanie opinii mieszkańców na temat rozszerzenia strefy o obszary zaznaczone na mapie oraz opisane poniżej.

Dzielnica II Grzegórzki osiedle Dąbie: obszar pomiędzy rzeką Białuchą a Małą Obwodnicą Kolejową Krakowa (linia kolejowa nr 100), ulicą Miedzianą a rzeką Wisłą, zgodnie z poniższym rysunkiem poglądowym:

Dzielnica III Prądnik Czerwony osiedle Olsza, Olsza II, Ugorek, Wieczysta (Rakowice): obszar pomiędzy ul. Mogilską, Małą Obwodnicą Kolejową Krakowa (linia kolejowa nr 100), ul. Klemensiewicza, al. 29 Listopada a ul. Lublańską, al. gen. Bora-Komorowskiego, granicą Dzielnicy III Prądnik Czerwony z Dzielnicą XVI Czyżyny, ul. Seniorów Lotnictwa i ul. Ułanów, zgodnie z poniższym rysunkiem poglądowym:

Dzielnica VI Bronowice wschodnia część osiedla Bronowice Wielkie: obszar pomiędzy linią kolejową nr 94 ul. Armii Krajowej oraz ulicami: Piastowską i Bartosza Głowackiego, zgodnie z poniższym rysunkiem poglądowym:

Dzielnica XIII Podgórze północno-wschodnia część Łagiewnik: obszar pomiędzy ulicami: Kamieńskiego, Aleja Powstańców Śląskich, Księdza Józefa Tischnera, Wadowicka, zgodnie z poniższym rysunkiem poglądowym:

Dzielnica V Krowodrza: obszar tej dzielnicy nie objęty dotąd strefą płatnego parkowania

Z uwagi na obowiązujący w dniu ogłoszenia konsultacji społecznych stan epidemii w Polsce, Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie jednocześnie informuje o możliwości weryfikacji zaplanowanych form konsultacji. 

Plik do pobrania:

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariat@ztp.krakow.pl
tel. (centrala): 12 616 8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30

Od 16 marca 2020, siedziba ZTP jest dostępna wyłącznie dla pracowników. Prosimy, by załatwianie spraw odłożyć w czasie. Wszelkie dokumenty i wnioski można składać elektronicznie na adres e-mail sekretariatu: sekretariat@ztp.krakow.pl, bądź poprzez wrzucenie korespondencji do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w Urzędzie Miasta Krakowa na pl. Wszystkich Świętych 3-4.

Dyspozytornia Parkingi Park&Ride 12 616 8687