Konsultacje społeczne dokumentu pn. Standardy infrastruktury pieszej

Aktualizacja 2 października 2020

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie informuje, że w terminie od 14 sierpnia do 4 września 2020 roku trwać będą konsultacje społeczne dokumentu pn. „Standardy infrastruktury pieszej miasta Krakowa”.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach:

  • otwartych warsztatów online w dniu 25 sierpnia (wtorek)  w godz. 17:00 – 19:00
    W spotkaniu będzie można wziąć udział wysyłając zgłoszenie na adres konsultacje@vegmar.pl w temacie maila podając termin konsultacji (25 sierpnia). Zgłoszenia prosimy wysyłać do godz. 10:00 do 25 sierpnia. 
    Do udziału w spotkaniu potrzebny będzie komputer albo smartfon, który ma połączenie z internetem (w zależności od posiadanego systemu/przeglądarki może się okazać koniecznie zainstalowanie dodatkowych wtyczek do posiadanej przeglądarki; co jednak nie będzie wymagało żadnej fachowej wiedzy i będzie czynnością prostą i automatyczną – system sam poprosi Państwa o zainstalowanie niezbędnego komponentu). W trakcie spotkania można będzie zadawać pytania w formie tekstowej. W konsultacjach wezmą udział przedstawiciele Zarządu Transportu Publicznego oraz autorzy opracowywanego dokumentu.
  • telefonicznych dyżurów eksperckich w dniach 26 sierpnia (środa) w godz. 12:00 – 15:00 oraz 27 sierpnia (czwartek) w godz. 15:00 – 18:00 pod nr telefonu 784 542 283.
  • możliwości składania uwag do dokumentu drogą elektroniczną w terminie od 14 sierpnia do 4 września na adres konsultacjestandardypiesze@ztp.krakow.pl

Przedmiotem konsultacji jest pozyskanie opinii mieszkańców Krakowa na temat opracowywanego dokumentu pn. „Standardy infrastruktury pieszej miasta Krakowa”. Celem tego opracowania jest natomiast ujednolicenie zasad i dobrych praktyk dotyczących infrastruktury pieszej w Krakowie oraz poprawa warunków ruchu pieszych ze szczególnym uwzględnieniem osób z ograniczoną mobilnością i percepcją.

Dokument zawiera wytyczne dla dla projektantów, uzgadniających i przedstawicieli zespołów, instytucji, organów oraz zarządców, opiniujących jak i zatwierdzających projekty dotyczące infrastruktury pieszej, barier i ułatwień w korzystaniu z przestrzeni publicznej.

Pobierz - Projekt-STANDARDY-INFRASTRUKTURY-PIESZEJ-MIASTA-KRAKOWA.pdf - 9.5MB

Raport końcowy z konsultacji społecznych

Pobierz - Raport-końcowy-z-konsultacji-spolecznych-projektu-STANDARDÓW-INFRASTRUKTURY-PIESZEJ-MIASTA-KRAKOWA.pdf - 774KB

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariat@ztp.krakow.pl
tel. (dziennik podawczy): 12 616 8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602
tel. (dyspozytornia parkingów Park&Ride): 12 616 8687

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30

Deklaracja dostępności