od 30.11.2019 | 

208, 209, 226, 228, 229, 239, 249, 258

Zmiany w funkcjonowaniu linii aglomeracyjnych

Szanowni Pasażerowie,

Uprzejmie informujemy, że na wniosek Urzędów Gmin: Zabierzów, Liszki i Czernichów, od dnia 30.11.2019 r. (sobota) zostaną wprowadzone następujące zmiany w funkcjonowaniu linii aglomeracyjnych:

 • linia 208 – zostaną uruchomione po trzy dodatkowe kursy w każdym kierunku w dzień powszedni oraz po dwa dodatkowe kursy w każdym kierunku w soboty. W konsekwencji linia będzie kursować z częstotliwością co 60 minut przez cały dzień powszedni oraz w sobotę w godz. 5:00 – 21:00;
 • linia 209 – zostanie wprowadzona korekta godzin odjazdów we wszystkie dni tygodnia. Ponadto, kursy realizowane obecnie na trasie Salwator – Chrosna Pętla zostaną skrócone do pętli Morawica. Dodatkowo, zostanie uruchomiona nowa para przystanków o nazwie “Mników Sklep” (status przystanku: “na żądanie”), zlokalizowana na drodze gminnej Mników – Morawica, w rejonie skrzyżowania z drogą drogą Kryspinów – Mników;
 • linia 226 – zostanie wprowadzona zmiana numeru linii na 228. Dodatkowo, zostaną skorygowane wybrane godziny odjazdów w dni powszednie i święta;
 • linia 229 – zostanie uruchomiona dodatkowa para kursów realizowana w dni powszednie: z Salwatora o godz. 5:20 (kurs z pominięciem przystanków “Rusocice Załęg”“Rusocice Wieś”) oraz z Kamienia Szkoły o godz. 6:20. Ponadto, zostaną wprowadzone korekty godzin odjazdów we wszystkie dni tygodnia;
 • linia 239 – zostanie wprowadzona korekta rozkładu jazdy zakładająca zmianę następujących godzin odjazdów w soboty i dni świąteczne: z Salwatora z godz. 21:25 na godz. 21:30 oraz z Jeziorzan Pętli z godz. 22:05 na godz. 22:10;
 • linia 249 – zostanie uruchomiona dodatkowo para kursów na trasie Salwator – Nowa Wieś Szlachecka Pętla (dotychczasowa nazwa: Nowa Wieś Szlachecka), realizowana w soboty i dni świąteczne: z Salwatora o godz. 6:50 oraz z Nowej Wsi Szlacheckiej Pętli o godz. 7:35. Ponadto, zostaną wprowadzone korekty godzin odjazdów we wszystkie dni tygodnia;
 • linia 258 – zostanie wprowadzona korekta rozkładu jazdy zakładająca zmianę godziny odjazdu w dni powszednie z Nielepic z godz. 8:20 na godz. 8:15.

Dodatkowo, zostaną wprowadzone następujące zmiany nazw przystanków:

 • “Aleksandrowice” na “Aleksandrowice Centrum”;
 • “Balice Instytut” na “Balice Instytut Zootechniki”;
 • “Czernichów GS” na “Czernichów Studzienki”;
 • “Czernichów Pętla” na “Czernichów Rynek”;
 • “Dąbrowa Szlachecka” na “Wołowice Skrzyżowanie”;
 • “Kamień Dół” na “Kamień Remiza”;
 • “Morawica” na “Morawica Centrum”;
 • “Morawica Cmentarz” na “Morawica Szkoła”;
 • “Nowa Wieś” na “Nowa Wieś Szlachecka Sklep”;
 • “Nowa Wieś Jesionka” na “Nowa Wieś Szlachecka Jesionka”;
 • “Nowa Wieś Kapliczka” na “Nowa Wieś Szlachecka Kapliczka”;
 • “Nowa Wieś Kościół” na “Nowa Wieś Szlachecka Kościół”;
 • “Nowa Wieś Szlachecka” na “Nowa Wieś Szlachecka Pętla”;
 • “Piekary” na “Piekary Centrum”;
 • “Przeginia Duchowna Centrum” na “Przeginia Duchowna Remiza”;
 • “Przeginia Duchowna Bar” na “Przeginia Duchowna Kościół”;
 • “Przeginia Narodowa” na “Przeginia Narodowa Bunar”;
 • “Przeginia Narodowa Bonar” na “Przeginia Narodowa Dwór”;
 • “Rączna OSP” na “Rączna Remiza”;
 • “Rączna Bażanty” na “Rączna Gołębiec”;
 • “Rusocice Stacja Paliw” na “Rusocice Granica”;
 • “Ściejowice Granica” na “Rączna Bażanty”;
 • “Wołowice” na “Wołowice Remiza”;
 • “Wołowice Niwa” na “Wołowice Niwka”.

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariat@ztp.krakow.pl
tel. (centrala): 12 616 8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30

Od 16 marca 2020, siedziba ZTP jest dostępna wyłącznie dla pracowników. Prosimy, by załatwianie spraw odłożyć w czasie. Wszelkie dokumenty i wnioski można składać elektronicznie na adres e-mail sekretariatu: sekretariat@ztp.krakow.pl, bądź poprzez wrzucenie korespondencji do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w Urzędzie Miasta Krakowa na pl. Wszystkich Świętych 3-4.

W sprawach pilnych istnieje możliwość osobistego kontaktu po wcześniejszym umówieniu spotkania z pracownikiem.

Dyspozytornia Parkingi Park&Ride 12 616 8687